31 januari 2023

Publieksversie Just Transition Fund West-Noord-Brabant

De Europese Unie stelt 623 miljoen euro beschikbaar voor het fonds voor een rechtvaardige transitie: Just Transition Fund Nederland (JTF). Het JTF draagt bij aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050. Het voornaamste doel van het JTF is om de transitie op een rechtvaardige manier te laten verlopen in regio’s die sociaaleconomisch sterk afhankelijk zijn van de fossiele industrie. Op deze pagina vind je meer informatie over dit fonds en de achtergrond.

Het Nederlandse JTF-programma heeft betrekking op de regio’s Groningen-Emmen, IJmond, Groot-Rijnmond, West-Noord-Brabant, Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Limburg. De JTF-middelen worden geïnvesteerd om banen te behouden en te creëren bij bedrijven die overschakelen op klimaatneutraliteit, dat betekent dat de uitstoot van broeikasgas niet hoger is dan wat er vastgelegd wordt, netto is de uitstoot dan nul. Ook zorgt het fonds ervoor dat de beroepsbevolking zich bij- en omschoolt voor de banen van de toekomst. Het programma loopt van 2021 tot 2027. Begin 2023 gaan de zes regionale steunprogramma’s officieel open voor aanvragers, zoals het mkb en kennisinstellingen.

Met het JTF willen de geselecteerde regio’s bijdragen aan transities die spelen:

  • Energietransitie

  • Klimaattransitie

  • Grondstoffentransitie

Meer weten

Het volledige, publiekelijk toegankelijke document is in te zien en te downloaden. Klik op de knop hieronder om het document te downloaden.

Publieksversie JTF West-Noord-Brabant

Medegefinancierd door de Europese Unie POS