21 november 2019

Betere doorstroom van goederen door datadeling

RWB gaat het proces coördineren om op de corridor Rotterdam –Antwerpen vervoerders te stimuleren data te delen. Op die manier willen we de veiligheid, duurzaamheid en doorstroming van het transport verbeteren. Hierbij krijgt de regio ondersteuning van het landelijke programma Talking Logistics.

Talking Logistics is een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, regionale overheden, logistieke brancheverenigingen en marktpartijen. Met als doelstelling de kansen die data en connectiviteit bieden te benutten voor de logistieke sector. 

Sneller, zuiniger & efficiënter

Om CO2 uitstoot, stikstof en files te verminderen, maar ook de weinige chauffeurs die er zijn efficiënter in te zetten, gaan we het wegtransport slimmer organiseren. Data - van zowel  gemeenten als weggebruikers -  is daarbij onmisbaar.

Zo kunnen transporteurs hun lading beter plannen door die data te combineren. Dit zorgt voor minder kilometers en daardoor minder CO2 uitstoot. Bovendien kan data uit boardcomputers van vrachtwagens informatie opleveren over het rijgedrag van chauffeurs. Op die manier komt informatie beschikbaar die bijdraagt aan het verhogen van de verkeersveiligheid. Door meer transparantie tussen verladers, vervoerders en wegbeheerders maken we zichtbaar waar het vrachtverkeer zich bevindt en wat de lading is. Hierdoor is er meer zicht op vrachtwagens die ruimte over hebben voor een extra lading. 

Kopgroep Slim Goederenvervoer RWB

Op 21 november zijn de bestuurders van de kopgroep Slim Goederenvervoer een ambtelijke klankbordgroep gestart met een verdiepingsbijeenkomst op dit onderwerp. Dit doen ze samen met Paul Swaak, de programmamanager van Talking Logistics.

"Deze vernieuwde verkeerstechniek speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de doorstroom, veiligheid en duurzaamheid in West-Brabant", legt Thomas Zwiers, voorzitter kopgroep Sim Goederenvervoer RWB uit. "Door het uitwisselen van data krijgen we zodoende een steeds beter beeld in logistieke stromen. Dat is een mooie ontwikkeling." Het geeft volgens hem waardevolle informatie waarmee gemeenten en provincie kunnen bepalen hoe de infrastructuur het beste ingericht kan worden, bijvoorbeeld wat betreft goederenvervoer met chemische stoffen.

Samen werken aan de opgaven

Met een stevige inzet van de gemeenten, bestuurlijk én ambtelijk, werken we samen met het bedrijfsleven aan de opgaven die er liggen. Regio West-Brabant coördineert dit proces.