06 april 2021

Cees Lok: ‘Gezonde West-Brabantse bedrijventerreinen dankzij regionale afspraken'

INTERVIEW - Bedrijventerreinen vormen een belangrijke pijler onder de West-Brabantse economie. Door middel van een serie interviews met bestuurders die zich bezighouden met bedrijventerreinen, brengen we in beeld wat belangrijke onderwerpen en thema's zijn. Hoe staat het met de regionale aanpak? En wat brengt de toekomst? Cees Lok, wethouder gemeente Roosendaal, trapt namens de kopgroep bedrijventerreinen bij Regio West-Brabant de serie interviews af.

Foto bij artikel dateert van voor de coronacrisis.

West-Brabantse bedrijventerreinen zijn onmisbaar. Ze zijn goed voor ruim 130 duizend banen bij meer dan 8500 bedrijven. En dat op een vrij klein gebied tussen grote zeehavens zoals Antwerpen, Rotterdam en Moerdijk. Maar de juiste inrichting, locatie of bestemming van bedrijventerreinen vormen nogal eens een uitdaging waar West-Brabantse gemeenten voor komen staan. Betere afspraken, samenwerking en afstemming zijn daarom de sleutelwoorden, legt Cees Lok uit. "Want voordat je over elkaars gemeentegrenzen heen kijkt en samenwerkt, is het belangrijk dat je met elkaar onderliggende afspraken maakt. Voorheen bepaalde iedere gemeente zelf zijn of haar regels. Nu is er een betere afstemming onderling. Je kunt het zien als spelregels, waarbij de zestien gemeenten en de provincie Noord-Brabant toezien op de naleving van de regels."

Schaarse ruimte

Een bedrijventerrein vraagt de nodige ruimte. En die is in West-Brabant schaars. De gemeenten willen in lijn met de afspraken nieuwe bedrijventerreinen anders opbouwen en inrichten, vertelt Lok. "Voorheen was de gedachte daarachter vooral aanbodgericht. Dus eerst plaats maken en dan pas volgde inschrijving voor bedrijven. Dit was niet optimaal. En in sommige gemeenten werd niet alle beschikbare plek gebruikt of was er juist leegstand." Door de nieuwe afspraken gaan de gemeenten nu vraaggericht te werk. "Dus eerst kijken óf er vraag is en wat die vraag inhoudt, voordat er bedrijventerreinen komen", merkt hij op. "De gedachte daarachter is: het bedrijf moet vooral op de juiste plek landen. Zo behouden we de balans tussen wonen en werken en richten we de beschikbare ruimte zo goed mogelijk in."

De juiste locatie

Het juist laten landen van een bedrijventerrein is belangrijk voor de economische sectoren in West-Brabant. Volgens Lok zorgen de afspraken ervoor dat er regionaal gedacht wordt. "Wat goed is voor onze regio is ook goed voor een gemeente. Een bedrijventerrein dat bijvoorbeeld aansluit op de Hightech Maintenance-sector in Woensdrecht of Biobased-sector in Bergen op Zoom, biedt ook kansen voor andere gemeenten. Zo versterken we elkaar onderling. Goede regionale afspraken vormen daarbij de basis voor gezonde bedrijventerreinen en de economie."

Bijzondere bedrijventerreinen

Grote bedrijven in West-Brabant zijn veelal gevestigd op een bedrijventerrein. Denk aan Shell in Moerdijk, Sabic in Bergen op Zoom of Dalco Food in Oosterhout. Daarnaast heeft de regio een aantal bijzondere bedrijventerreinen. Terreinen met een thematisch karakter, met een specifiek profiel. Terreinen met een specifieke bijdrage aan versterking van de eerdergenoemde topsectoren Agrofood/Biobased, Logistiek en Hightech Maintenance. Lok: "Daar gebeurt het. Dit zijn terreinen om te volgen. Denk aan Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, de vierde zeehaven van Nederland, AFC Nieuw Prinsenland voor bedrijven in de agro- en levensmiddelensector of Treeport in Zundert met de focus op innovaties in de boomteeltsector." Tel daar volgens hem de goede bereikbaarheid en logistiek van de regio bij op en je hebt een stevige economische basis. "En die willen we in de regio behouden. Toekomstbestendigheid speelt dan ook een rol."

Klaar voor de toekomst

Want gaat het over de toekomst, dan zijn er de nodige uitdagingen. Zoals de energietransitie en klimaatadaptie, maar ook herstructurering. "Om bedrijven in de regio toekomstbestendig te maken is het belangrijk om gezamenlijk dezelfde koers te varen", merkt Lok daarover op. "De gemeenten kijken dan samen naar vragen als: welke terreinen houden we? Welke mogen veranderen en waar willen we eventueel nieuwe ruimte bieden?" De opzet en inrichting van bedrijventerreinen ligt daardoor niet direct helemaal vast. In de nieuwe afspraken is ruimte voor rek, inkrimpen of groei. "Op die manier zijn we als West-Brabant ook klaar voor de uitdagingen van de toekomst. Met onze afspraken volgen we de actualiteit bovendien, zodat de zestien gemeenten beter kunnen inspelen op ontwikkelingen nu en later."

Meer informatie over bedrijventerreinen

Op zoek naar meer informatie over bedrijventerreinen in West-Brabant of welke afspraken de zestien gemeenten hierover met elkaar gemaakt hebben? Download hieronder de afspraken die de zestien West-Brabantse gemeenten en RWB gemaakt hebben.