10 februari 2022

Daan Bolier: 'Breda Circulair steunt en stimuleert ondernemers om circulair aan de slag te gaan'

Een circulaire economie vraagt om verandering en mensen die het verschil maken. Tijdens de Maand van Circulaire Economie interviewen we West-Brabantse Circulaire Verschilmakers. Hoe dragen ze hun steentje bij aan een duurzamere, circulaire regio? In deel vier: Daan Bolier van de stichting Breda Circulair. Dit platform helpt ondernemers uit de regio van Breda om te verduurzamen en werk te maken van de circulaire doelen.

Op wat voor manier draagt Breda Circulair bij aan een circulaire economie in West-Brabant?

"Breda Circulair is een stichting waarin we met verschillende ondernemers circulaire initiatieven, projecten, bedrijven en organisaties in Breda en omgeving in beeld brengen én met elkaar verbinden. Ons doel is kennisdeling en ondernemers helpen om circulair te werken. Want veranderen en innoveren doe je niet als je op je eigen eilandje blijft zitten. Intussen werken we samen met de gemeente en Avans Hogeschool. Naast die verbinding en het bieden van een netwerkplatform, initiëren we ook diverse proeftuinen. Er loopt nu een proeftuin waarbij we horecaondernemers helpen om afval van voedselresten te verminderen. Ook denken we mee met de afvalservice over hoe we bouwmateriaal of sloopafval makkelijker een tweede leven kunnen geven."

Waarom is dit belangrijk?

"Tijdens mijn studie architectuur onderzocht en ondervond ik het belang van duurzaam wonen, werken en leven. Een toekomstbestendig economisch systeem vraagt om een andere manier van denken. Zo'n systeemverandering gebeurt niet zomaar. We moeten allemaal iets doen. Met name bedrijven en ondernemers kunnen daarin vaak veel meer dan dat zij denken, zeker als ze hierin samenwerken. Met die gedachte zijn we aan de slag gegaan."

Wat was de succesfactor?

"Ik denk dat communicatie een onmisbare rol speelt in hoe wij werken. Je kunt als ondernemer wel allerlei initiatieven bedenken, maar pas als je het deelt kunnen ook anderen ermee aan de slag gaan. Het delen van successen is daarom ook belangrijk. Daarnaast hebben we het Ecosysteem van Breda letterlijk op de kaart gezet op onze website. Zo zie je in één oogopslag welke bedrijven of organisaties er circulair bezig zijn in Breda en omgeving. Het in kaart brengen van deze initiatieven is tegelijkertijd een vorm van kennisdeling."

Wat zijn de verdere ambities? Waar staan jullie over vijf jaar

"Landelijk is afgesproken dat in 2030 de helft van de economie circulair is. Dat betekent dat dit over acht jaar een economisch systeem moet zijn dat wat betreft waardecreatie kan concurreren met het oude (lineare) systeem en in veel gevallen aantrekkelijker is. Maar ik hoop dat eerder meer ondernemers de meerwaarde inzien van het circulaire ecosysteem, zodat het voor iedereen interessant wordt om iets aan circulaire economie te doen. Dat lukt alleen door projecten of mogelijkheden te onderzoeken, uitproberen, maar vooral ook door het gewoon te doen en dit te delen met elkaar."

Hoe inspireer jij anderen om aan de slag te gaan?  

"Ik geloof in de toekomst waarin duurzame veranderingen een grote rol spelen. De kern van onze stichting zit hem dan ook in de samenwerking van mensen die, ieder vanuit hun eigen expertise, verandering willen. En dat door middel van hun product of dienst willen promoten of uitdragen. Iedereen die verbonden is met ons platform, dus ook ikzelf, is ambassadeur voor een duurzamere, circulaire stad en wereld.".

Verder lezen

Bezoek de site van Breda Circulair voor meer informatie. Tijdens februari, de Maand van Circulaire Economie bij Regio West-Brabant, publiceren we regelmatig over circulaire verschilmakers, initiatieven en activiteiten in onze regio. Maar er gebeurt meer! Bekijk ook onze pagina circulaire economie. Hier vind je onder andere praktische toolkits, de Quickscan Circulaire Economie West-Brabant maar ook samenwerkingsafspraken van de zestien West-Brabantse gemeenten om de circulaire doelen te halen.