13 mei 2024

Europarlementariër Tom Berendsen bezoekt West-Brabant voor 'kijkje in de toekomst'

Tom Berendsen, Europarlementariër en lijsttrekker voor CDA, bezocht op 13 mei West-Brabant tijdens een werkbezoek voor een 'kijkje in de toekomst' van de regio. Het bezoek stond dan ook in het teken van de Regio Deal, de innovatieve, plantaardige kracht van West-Brabant en de raakvlakken hiervan met Europa. Regio West-Brabant (RWB) organiseerde het werkbezoek van Europaparlementariër Berendsen.

Wethouders en stuurgroepleden van de Regio Deal Jeroen Bruijns (Breda) en Clemens Piena (Oosterhout), bestuursvoorzitter van Curio Rob Neutelings en ondernemer Thijs Rodenburg ontvingen Berendsen voor een kleine tour door West-Brabant. Berendsen maakte kennis met Side Stream Innovation Valley (SSIV) in Oosterhout en een hieraan verbonden startup. Hierna bezocht het gezelschap een opleidingslocatie van Curio. Waar Berendsen en de bestuurders met een student spraken over roboticatoepassingen in de agrofood-sector en het project 'Smart Farming'. In dit project werken Curio en Avans Hogeschool samen met bedrijven en organisaties uit de regio om robotica-toepassingen verder te ontwikkelen.

Europaparlementariër Berendsen is onder de indruk van wat er in de regio gebeurt, laat hij weten. "In Brabant weten we onze buren te vinden. Dat is onze kracht. Overheid, bedrijven en organisaties werken samen om het beste resultaat voor de regio te behalen. Erg indrukwekkend. Ik neem dit mee naar Brussel als voorbeeld voor hoe het hoort."

Innovatief bedrijfsleven en onderwijs 

SSIV is een locatie waar van plantaardige materialen en reststromen, nieuwe, biobased producten worden ontwikkeld. Door kennis en kunde vanuit het onderwijs toe te passen, dragen het bedrijf en de onderwijstellingen bij aan de plantaardige kracht van de regio. Het onderwijs draagt daar ook weer een belangrijk steentje aan bij door jong talent klaar te stomen voor de arbeidsmarkt van nu en de toekomst. Onder andere door te leren werken met hightechtoepassingen, robotica en artificial intelligence.

Bezoek Tom Berendsen aan West-Brabant

Europaparlementariër Tom Berendsen ontvangt een West-Brabantse zeefdruk als dank voor zijn bezoek aan de regio. V.l.n.r: Clemens Piena, Rob Neutelings, Tom Berendsen, Jeroen Bruijns en Thijs Rodenburg.

West-Brabant in Europa

Met het bezoek brengen de bestuurders en RWB de innovatieve, plantaardige kracht van West-Brabant in Europa beter in beeld bij vertegenwoordigers van het Europees Parlement. De regio heeft daarnaast kaders, in bijvoorbeeld de vorm van Europese wet- en regelgeving, nodig om en plantaardige initiatieven te stimuleren. Denk aan thema's als eerlijke prijzen en gelijke afspraken tussen Europese landen. Berendsen maakte van zijn bezoek ook gebruik om hierover mee te denken met de aanwezigen en te verkennen waar er voor de regio mogelijke kansen of verbindingen liggen om op te pakken. 

Wat kan de Regio Deal betekenen?

Innovatie, toegepaste technologie en het overschakelen op plantaardige, biobased-toepassingen zijn onder andere belangrijke pijlers binnen de Regio Deal die de Rijksoverheid met West-Brabant gaat sluiten. Door samen te werken, kunnen het onderwijs, bedrijfsleven samen met gemeenten en andere organisaties dit soort transities oppakken. De Regio Deal-projecten, dragen bij aan het oppakken van deze transities en leggen verbindingen tussen overheid, bedrijfsleven en het onderwijs. SSIV en Curio zijn ook betrokken, via projecten, bij de nieuwe Regio Deal.

Meer informatie

Meer informatie over het voorstel van West-Brabant voor aanpak van de brede welvaart via de Regio Deal staat op www.west-brabant.eu. Bekijk hier meer. Houd ook RWB-kanalen en die van partners in de gaten voor meer informatie en nieuws rondom de toekenning en verdere uitwerking van projecten. Bekijk de website van Rijksoverheid over de Regio Deals voor meer informatie. 

Betrokken bestuurder

Clèmens Piena

Commissie Mobiliteit | voorzitter bestuurscommissie KCV | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Oosterhout

Jeroen Bruijns

Algemeen bestuur | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Breda

Kees Gommeren

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie & Arbeidsmarkt | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Steenbergen