15 december 2022

Fietsend naar je werk of de auto laten staan en thuiswerken? Ook West-Brabanders zien dat wel zitten

Van alle mensen die in Zuid-Nederland met hun auto naar het werk reizen, staat meer dan tweederde ervoor open om te kiezen voor het openbaar vervoer, de (elektrische) fiets of thuiswerken. Dit blijkt uit onderzoek naar Zuid-Nederland, waaronder West-Brabant, door mobiliteitsprogramma SmartWayz.nl. Het openbaar vervoer en deelscooters blijken daarentegen een stuk minder populair als alternatief voor de auto.

Cijfers laten zien dat achttien- tot dertigjarigen en automobilisten met een woon-werkafstand onder de 7,5 kilometer het prima vinden om de auto (vaker) te laten staan. Aan het onderzoek hebben bijna 6500 automobilisten in Zuid-Nederland meegedaan. Op basis van de resultaten kunnen er gerichte acties ingezet worden om duurzaam reizen te bevorderen of om thuiswerken op bepaalde tijdstippen te stimuleren, aldus SmartwayZ.nl.

Wat zegt dit over West-Brabant?

Alle hierboven genoemde cijfers zijn gebaseerd op het totaal aantal ondervraagden. Zoomen we in op de regio West-Brabant, dan zien we minimale verschillen of afwijkingen. Wel valt het hoge 'verstokte' autogebruik op in vergelijking met andere Limburgse en Brabantse regio's. Namelijk zo'n 29 procent. Daarentegen zou 19 procent van de ondervraagde West-Brabanders het oké vinden om te fietsen naar het werk. Dit cijfer is niet significant lager of hoger dan andere regio's. Wel is in West-Brabant het gebruik van de e-fiets lager dan gemiddeld.

Thuiswerken populair

Door de komst van corona is het thuiswerken in heel Zuid-Nederland gewoon geworden. 39 procent van alle respondenten gaf dan ook aan een of meerdere dagen thuis te werken. 11 procent gaf aan dit nog niet te doen, maar er wel voor open te staan. Mits het werk het toelaat. Een barrière die het met zich meebrengt blijkt toch het missen van sociaal contact op de werkvloer. Een vaste thuisvergoeding of het faciliteren van sociale contacten door de werkgever zou thuiswerken alsnog interessanter maken.

Beeld fietsenstalling


Vaker fietsen, minder vaak treinen

Fietsen blijft ook een populaire manier van vervoer: 42 procent van alle ondervraagden vindt het prima om de fiets te pakken. Daarmee is het het populairste alternatief voor de automobilist, in tegenstelling tot de deelscooter of het openbaar vervoer. Openbaar vervoer zoals de bus of de trein scoren vrij laag. Dit komt volgens de ondervraagden door het gebrek aan snelheid, flexibiliteit en een goede verbinding of haltes in de buurt.

De rol van Regio West-Brabant (RWB)

Deze cijfers sluiten aan bij de mobiliteitstransitie waar Nederland, maar ook de regio West-Brabant zich in bevindt. We willen allemaal minder files, maar het ov staat tegelijkertijd onder druk. Gemeenten werken samen met werkgevers en andere organisaties om inwoners te verleiden om voor een andere vorm van vervoer te kiezen te kiezen dan de auto. Huidige systemen moeten anders ingericht worden en nieuwe systemen, zoals een deelauto of het promoten van elektrisch fietsen, kunnen kansrijk zijn.

In het eerste kwartaal van 2023 gaan de gemeenten verder met de uitrol van deelauto’s in West-Brabant. Daarnaast werken de zestien West-Brabantse gemeenten samen met de provincie aan gedeelde mobiliteit. In de regio vormen trein en bus nog steeds de ruggengraat, die samen met allerlei andere vormen vervoer een netwerk vormt om makkelijk te kunnen reizen. RWB werkt samen met de deelnemende gemeenten aan alternatieven die voldoen aan de vraag naar nieuwe mobiliteitssystemen.

Meer weten

Lees hier meer over het volledige onderzoek op de website van SmartwayZ.nl. Het onderzoeksrapport is daar eventueel ook te downloaden. SmartwayZ.nl werkt samen met partners in de provincies Noord-Brabant en Limburg om innovatie en duurzame mobiliteit te stimuleren. Dit gebeurt aan de hand van diverse projecten die variëren van het doen van onderzoek tot het verbeteren van vervoersknooppunten of verbreden van snelwegen. Regio West-Brabant is samen met verschillende West-Brabantse gemeenten partner van SmartwayZ.nl.