17 december 2020

Groen licht voor programma 'West-Brabant werkt met Talent'

Provincie Noord-Brabant is akkoord met een aanzienlijke subsidie voor het nieuwe regionale arbeidsmarktprogramma ‘West-Brabant werkt met Talent’. Het bestuur Regionaal Werkbedrijf (regionaal platform van gemeenten, UWV, REWIN, vakbonden, Avans, Curio, VNO/NCW en MKB West-Brabant) draagt hiermee bij aan de ambities van de provincie. RWB coördineert het programma dat officieel start op 1 januari 2021.

West-Brabant werkt met Talent en de bijbehorende subsidie is er voor maatschappelijke initiatieven en oplossingen die bijdragen aan een betere, krachtige arbeidsmarkt. Werknemersorganisaties, werkgevers, onderwijs en overheid pakken samen voor meerdere jaren het uitvoeringsprogramma op. Focus ligt daarbij op maatschappelijke initiatieven en oplossingen.

Thema's

Op basis van verschillende thema’s voeren de betrokken partijen gesprekken die hier een bijdrage in willen leveren. “West-Brabant staat voor een forse uitdaging om de beroepsbevolking voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Er staan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de technologische ontwikkelingen op ons te wachten”, licht Marcel Willemsen, voorzitter bestuur Regionaal Werkbedrijf toe. 

Een evenwichtige arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt in West-Brabant is momenteel uit balans. Dit komt enerzijds door ontgroening en vergrijzing: de babyboomers verlaten de arbeidsmarkt terwijl er minder jongeren zijn om deze vrijgekomen banen in te vullen. Anderzijds doordat er momenteel een mismatch is op de arbeidsmarkt: het aanbod past niet voldoende op de vraag van het bedrijfsleven. “Daarboven op een coronacrisis met negatieve gevolgen voor veel sectoren. Met dit uitvoeringsprogramma gaan we deze uitdagingen in gezamenlijkheid met overheid-, onderwijs- en ondernemerspartijen aan”, aldus Willemsen.  

Vernieuwen en investeren 

Vernieuwingen en investeringen in het arbeidskapitaal zijn daarom nodig. Het is belangrijk dat vraag naar en aanbod van arbeid gemakkelijk en snel bij elkaar komen. Doel van West-Brabant werkt met Talent is dan ook om arbeidstalent aan te trekken, te ontwikkelen, te behouden, maar ook om dit talent zo optimaal mogelijk te benutten.  

Meer info 

www.westbrabantwerkt.nl

Zie ook:

RWB | Onderwerp: West-Brabant werkt met talent (west-brabant.eu)