15 november 2022

Just Transition Fund: hoe steekt het in elkaar en wat is het doel?

De zoektocht naar nieuwe, groene energiebronnen en gebruik van circulaire grondstoffen is complex. Regio West-Brabant werkt daarom samen met onder andere de provincie Noord-Brabant en REWIN. De partijen nemen samen deel in het Just Transition Fund (JTF), een Europees fonds dat bijdraagt aan de overgang naar een klimaatneutraal Europa. Wat JTF precies inhoudt? Onderstaande video laat het zien:

Over het fonds 

JTF is bedoeld voor consortia gevormd door het midden- en kleinbedrijf (mkb), non-profit organisaties, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en gemeenten. Het budget is 58,5 miljoen. 72 procent van het budget moet vóór eind 2023 zijn toegewezen aan projecten en vóór eind 2026 zijn uitgegeven. In de periode 2021-2027 kan Nederland in totaal aanspraak maken op 623 miljoen euro. Naast de provincies en gemeenten, zijn ook de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) betrokken.

Meer informatie en vragen over subsidie 

Lees meer over het JTF en de subsidiemogelijkheden op de website van Stimulus Programmamanagement. Of neem direct contact op met de projectmanager JTF West-Noord Brabant Nicolle Lambrechts (06 18 30 31 91 en e-mail). Ook zijn er drie kwartiermakers aangesteld. Heb je specifieke vragen, dan kun je direct contact opnemen met een van de kwartiermakers. Hun gegevens en meer informatie zijn onderaan deze pagina van de provincie Noord-Brabant te vinden.

Medegefinancierd door de Europese Unie POS