29 mei 2020

Kopgroep Sterke Steden aan de slag

De kopgroep Sterke Steden met daarin de wethouders van Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout verkennen samen de mogelijkheden om elkaar te versterken. De opgaven voor binnenstedelijke transformatie, zoals bereikbaarheid, staan daarin centraal. Het plan van aanpak is op 29 mei door de commissie van advies Ruimte vastgesteld.

Het belang van sterke steden

Een sterke regionale economie vereist sterke steden in een vitaal landelijk gebied. Dat stelt eisen aan ons stedelijk gebied, waar onderwijs, voorzieningen, werkgelegenheid en bereikbaarheid samenkomen. Eisen die belangrijk zijn voor de steden zelf, maar ook voor het vitale landelijk gebied en onze topsectoren.

Programma Sterke Steden

De provincie onderkent de rol van sterke steden voor een sterker regionale economie. RWB heeft het nieuwe college van Gedeputeerde Staten uitgenodigd zich vanaf het begin aan te sluiten bij de voorbereiding van het programma Sterke Steden. Dit start met een werkbezoek van de kopgroep aan het havenkwartier in Breda op 5 september. Breda is een goed voorbeeld van concreet gemaakte afspraken tussen provincie en gemeente.