03 maart 2022

Nieuw lectoraat Avans moet biobased en circulaire toepassingen aanjagen in West-Brabant

Avans Hogeschool onderzocht wat nodig is om een lectoraat op te starten om de biobased en circulaire economie in West-Brabant verder te ontwikkelen. De hbo-opleider werkt hierin samen met een groot aantal partners uit de overheid en het bedrijfsleven. De haalbaarheidsstudie ontving subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant (RWB).

Een lectoraat is een team met docent-onderzoekers en studenten voor praktijkonderzoek op het hbo. Zo’n team werkt samen met het onderwijs, het bedrijfsleven en lokale overheden (triple helix) in projecten. Op die manier kunnen er betere verbindingen op het gebied van kennis, ontwikkeling en innovatie komen tussen de triple helix-partners. Volgens Douwe-Frits Broens, portfoliomanager Business Support bij Avans, is een nieuw lectoraat rond de biobased transitie een unieke kans. "We merken dat de markt, zowel voor consumenten als voor business to business, zit te springen om een verdere doorvoering van biobased toepassingen", vertelt hij.

Koppelen

Samen met de triple helix-stakeholders wordt onderzocht wat de business case is voor zo’n lectoraat, welke afbakening hierbij hoort, en hoe het georganiseerd en gefinancierd moet worden. De stakeholders van het project zijn naast Avans Hogeschool de Circular Biobased Delta, provincie Noord-Brabant, Green Chemistry Campus, Port of Moerdijk, Rabobank en Royal Cosun. "Ook in de realisatie van het nieuwe lectoraat willen we met deze partijen nauw samen werken om kennis en ontwikkelingen met het bedrijfsleven uit te kunnen wisselen", licht Broens toe. "Het is de bedoeling dat het lectoraat uit een breed spectrum studenten en experts bestaat. Van economische disciplines, tot juridische of engineering."

Juist door samenwerking met partners uit de hele keten kan het lectoraat makkelijker de benodigde verbindingen leggen, met hopelijk veel succes

Van bouwmateriaal tot plasticvervanger

Biobased materiaal, zoals plasticvervangers of bouwmaterialen, komt steeds vaker op de markt als duurzaam en circulair alternatief voor fossiele materialen. Het bedenken van een nieuwe toepassing van dat soort materiaal is één. Maar om het vervolgens ook in producten verwerkt in de winkels te krijgen is een ander verhaal, merkt Broens op. "In het lectoraat kunnen we voor interessante kruisbestuivingen zorgen tussen studenten en het bedrijfsleven. Het werkt ook andersom: bedrijven kunnen bij ons aankloppen met een vraag. Bijvoorbeeld welke risico’s een nieuw product kent, hoe winstgevend hun nieuwe materiaal kan worden, of welke ruimte er is om een restproduct op de markt te brengen."

Portretfoto Douwe-Frits Broens


Eindstation

Innovaties in de biobased-sector beginnen vaak klein, bijvoorbeeld in de vorm van startups. Volgens Broens is het lastig voor dit soort projecten om de stap van pilot naar de grote markt te vinden en zodoende uiteindelijk echt voor duurzame verandering te zorgen. Dat komt bijvoorbeeld door een afwijkend verdienmodel, door onbekendheid bij de consument, door blokkerende regelgeving of doordat een noodzakelijke partij in de afzetketen niet meewerkt. Duurzaamheid alleen is vaak geen stabiele economische basis, legt hij uit. "Juist door samenwerking met partners uit de hele keten kan een lectoraat makkelijker de benodigde verbindingen leggen, met hopelijk veel succes." Het beoogde eindstation van ontwikkeling en innovatie is een brede omarming van de nieuwe materialen en producten door zowel de consumenten als door inkopers van bedrijven en overheden.

Praktische opdrachten

Broens: "Het nieuwe lectoraat zal vanaf de zomer 2022 met praktische projecten met en voor het bedrijfslevende biobased en circulaire economie in West-Brabant een grote zet
vooruit geven." Een onverwachte eyeopener tijdens het onderzoek en de interviews rond het nieuwe lectoraat, is dat veel ondernemers aangaven graag actief deel te nemen in de 'kenniskring' van het lectoraat.

Volgens Broens is dat vrij uniek, omdat bedrijven wel vaak aankloppen met onderzoeksvraagstukken, maar tot nu toe zelden zelf actief deelnemen in de overleggen tussen onderzoekers en studenten. "Zo kunnen we een goede omgeving creëren voor kennisuitwisseling en kunnen we tegelijk ondernemers makkelijker in contact brengen met studenten."

Meer informatie

Het O&O-fonds van RWB heeft al verschillende projecten en initiatieven in West-Brabant een duwtje in de rug gegeven of geholpen bij de opstartfase en onderzoek van een project. Benieuwd? En wil je misschien zelf subsidie aanvragen voor jouw project? Bekijk dan de pagina over het O&O-fonds in het subsidieloket.