21 maart 2022

Nieuwe subsidieronde Onderzoek & Ontwikkelfonds

Vanaf 21 maart tot en met 1 mei kun je weer een subsidieaanvraag indienen voor unieke projecten met een onderzoekend of experimenteel karakter. Het Onderzoek & Ontwikkel-fonds is een grote aanjager én verdubbelaar voor innovatieve of experimentele projecten die de West-Brabantse economie en het mkb van nieuwe impulsen voorzien.

De O&O-projecten hebben een voorbeeldfunctie voor de regio West-Brabant. Waarbij kennisdeling centraal staat. De projecten hebben bovendien een vernieuwend, op innovatie gericht karakter. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen komen helaas niet in aanmerking voor subsidie uit het O&O-fonds.

Daarnaast draagt het project bij aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier draagt het bij aan het versterken van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio.

Aanvraag indienen

Wil je een aanvraag indienen? Dat kan via onderstaande button. Op deze pagina vind je alle benodigde formulieren en meer informatie over het O&O-fonds. Voor meer informatie kun je ook altijd even bellen of mailen met Heleen van Exsel (heleen.vanexsel@west-brabant.eu, 06 22 42 24 10).

O&O-subsidie aanvragen en meer informatie