18 augustus 2021

Nieuwe subsidieronde O&O-fonds vanaf 23 augustus

Het is weer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen bij het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant (RWB). Vanaf 23 augustus kun je jouw project met een experimenteel, innovatief of onderzoekend karakter aanmelden. Het O&O-fonds is een grote aanjager én verdubbelaar voor innovatieve of experimentele projecten die de West-Brabantse economie en het mkb van nieuwe impulsen voorzien.

Wil je tijdig feedback ontvangen op je concept subsidieaanvraag? Stuur de aanvraag dan uiterlijk 22 september naar Heleen van Exsel. De definitieve subsidieaanvraag dien je uiterlijk 3 oktober in. Aanvragen die te laat binnenkomen worden helaas niet meer in behandeling genomen.

Via de O&O-pagina in het subsidieloket op onze website vind je de benodigde aanvraagformulieren en andere belangrijke documenten. Zowel publieke als private rechtspersonen, gevestigd in West-Brabant, kunnen een O&O-subsidie aanvragen. Samenwerking in triple-helixverband (onderwijs, bedrijfsleven en onderwijs) moedigen we aan!

Over de inhoud

Het project moet bijdragen aan één van de opgaven zoals opgenomen in het geldende actieprogramma RWB. Evenals het geldende uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier draagt het bij aan de economische structuurversterking en het economisch vestigingsklimaat van de regio.

Goed om te weten: projecten gericht op business development of projecten die betrekking hebben op een bestaand concept komen niet in aanmerking voor subsidie.  

Meer informatie en aanvragen 

Kan jouw initiatief een zetje in de rug gebruiken? Of zoek je naar de nodige financiële steun voor jouw project of onderzoek? Bezoek dan het subsidieloket voor de juiste documenten en dien de subsidieaanvraag in.

Heb je nog vragen? Dit kan via mail naar heleen.vanexsel@west-brabant.eu of per telefoon via 06-22422410. Benieuwd welke projecten je voorgingen? Hieronder vind je een overzicht met zowel lopende als afgeronde projecten gesubsidieerd vanuit het O&O-fonds: 

Smaakbeleving met Zorg tilt toepassingen streekproducten naar hoger plan

Smart Logistics Connected: versneller van logistieke ontwikkeling in West-Brabant

The Innovation Cube innoveert West-Brabants mkb op speelse wijze