17 maart 2021

Nieuwe subsidieronde Onderzoek & Ontwikkelfonds

Het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O) van Regio West-Brabant gaat een nieuwe ronde in. Vanaf deze week tot en met zondag 25 april is het mogelijk om een nieuwe subsidieaanvraag in te dienen. Dus heeft je project een experimenteel, innovatief of onderzoekend karakter? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot.

Een subsidie uit het O&O-fonds kan juist net dat ene zetje in de juiste richting zijn om te starten met een pilot, proef of (voor)onderzoek. Ook haalbaarheidsstudies komen in aanmerking voor een subsidie uit het O&O-fonds. Wees er op tijd bij met aanvragen, zodat het subsidieloket genoeg tijd heeft om je aanvraag te verwerken en te beoordelen. Besluitvorming en daarmee mogelijke toekenning door het strategisch beraad vindt plaats op 24 juni. 

Praktische zaken over het aanvragen  

Aanvraag van een O&O-subsidie kan gedaan worden door publieke en private rechtspersonen, gevestigd in West-Brabant. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet er sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerkingen in triple-helixverband (onderwijs, bedrijfsleven en onderwijs) moedigen we aan. 

Over de inhoud  

Het project waarvoor je een subsidie aanvraagt, moet aansluiten bij een van de opgaven uit het actieprogramma RWB of bij het geldende uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier versterkt het project onder andere de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio. Goed om te weten: projecten gericht op business development of projecten die al een bestaand concept betreffen, komen niet in aanmerking.  

Meer informatie en aanvragen 

Kun jij als ondernemer en innovator een duwtje in de rug gebruiken? Vraag dan voor zondag 25 april een O&O-subsidie aan voor jouw project via het formulier hieronder. Controleer natuurlijk wel even de algemene vereisten en voorwaarden over deze subsidieregeling.