19 januari 2021

Nieuwe subsidieronde Onderzoek & Ontwikkelfonds geopend 

Vanaf januari is het weer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O). Heeft je project een experimenteel, innovatief of onderzoekend karakter? Dan kom je in aanmerking voor een subsidie. Denk hierbij aan het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot.

Ook in 2021 steunt Regio West-Brabant (RWB) verschillende projecten en initiatieven in de regio. Afgelopen jaren waren er tientallen bedrijven, ondernemingen en start-ups die een O&O-subsidie ontvingen. De subsidie vormde vaak net dat ene zetje in de juiste richting of een welkome bijdrage om een onderzoek of project te starten. De initiatieven die eerder een O&O-subsidie ontvingen laten inmiddels positieve resultaten zien, soms met langdurige impact.

Belangrijk
Aanmelden kan nog tot en met zondag 21 februari 2021. Besluitvorming vindt plaats op 8 april 2021. 

Praktische zaken over het aanvragen 

Aanvraag van een O&O-subsidie kan gedaan worden door publieke en private rechtspersonen die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet er sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerkingen in triple-helixverband (onderwijs, bedrijfsleven en onderwijs) moedigen we aan.

Over de inhoud 

Het project waarvoor je een subsidie aanvraagt, moet bijdragen aan een van de opgaven zoals opgenomen in het geldende actieprogramma RWB. Evenals het geldende uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. Op die manier versterkt het mede de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van de regio. Goed om te weten: projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen komen niet in aanmerking. 

Meer informatie en aanvragen

Kan jij als bedrijf of ondernemer een zetje in de rug gebruiken? Lees hieronder meer over de O&O-subsidie en het aanvragen ervan.  

RWB | Subsidies: Subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds (west-brabant.eu)