22 september 2022

O&O-fonds draagt bij aan ontwikkeling nieuwe master Avans Hogeschool

Subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkel-fonds van Regio West-Brabant (RWB) draagt mede bij aan de ontwikkeling van de nieuwe master Material & Energy Transition van Avans Hogeschool. Nu ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn goedkeuring geeft, is er groen licht voor de verdere accreditering en ontwikkeling van de master. Volgens planning beginnen de eerste studenten over twee jaar aan de master.

Foto: Collegezaal Avans Hogeschool

De master is een zogenoemde professional master, een specifieke master voor het hbo. Bij dit soort masters staan onderzoek, maar ook praktische toepassing centraal. Het is daarmee de eerste van in totaal zeven nieuwe masters die Avans wil ontwikkelen. Bij iedere master vormt onderzoek naar 21e-eeuwse vraagstukken en uitdagingen de kern. De nieuwe master genaamd Material & Energy Transition gaat met name over oplossingen voor materiaalschaarste, duurzame toepassingen en de energietransitie. Volgens programmamanagers Han van Osch en Bas Koebrugge wil Avans hiermee vooroplopen en als kennisinstituut de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs helpen bij deze grote maatschappelijke vraagstukken en transities.

Samenwerken en co-creatie

Samenwerking meerdere partijen is een belangrijk onderdeel, vertelt Van Osch. "Als onderwijsinstelling zijn we continu bezig om het onderwijs uit te breiden, zodat het ook voldoet aan de vraag uit de maatschappij en het werkveld." Dat gebeurt bijvoorbeeld door middel van co-creatie. Waarin onderwijs en bedrijven samen aan projecten, modules, stages en onderzoeken werken. Koebrugge voegt daar aan toe: "Dat betekent uiteindelijk dat niet alleen studenten, maar ook werkende professionals deze master kunnen gaan volgen. Zodat opgedane kennis al meteen in het werkleven en dan met name in het mkb wordt toegepast."

Aansluiting werkveld

De nieuwe masters staan niet op zichzelf. Het is de nieuwe manier van werken voor het onderwijs. Minder statisch, minder klassikaal, maar meer op de praktijk en toepasbaar onderzoek. Studenten werken samen met ondernemers aan de vraagstukken van vandaag en morgen, in plaats van dat het onderwijs achter het bedrijfsleven aanloopt, merkt Koebrugge op. "We voldoen daarmee ook aan de vraag vanuit de overheid en bedrijfsleven. Die zoeken namelijk studenten en uiteindelijk werknemers die antwoorden weten op vraagstukken waar zij tegenaan lopen. Bijvoorbeeld het gebruik van duurzame energie of biobased materialen." Ook zoekt de hbo-opleider daarin het contact en samenwerking met mbo-opleidingen. Zo zijn er al samenwerkingen geweest, maar worden die volgens Koebrugge nog verder uitgebreid.

Aan de slag

De komende twee jaar werkt Avans dan ook aan het invullen van het curriculum en onderwijsplan. Wel hebben veranderingen in het onderwijs hun tijd nodig. "Dat is niet gek", vindt Van Osch. "Want het duurt nu eenmaal even voordat de kwaliteit getoetst is en er een heel onderwijsprogramma klaarligt." Maar met het oog op de toekomst en de komende masters, hopen Koebrugge en hij in ieder geval ervoor te zorgen dat de opgedane kennis direct terugvloeit naar het bedrijfsleven. Van Osch. “Studenten die nu beginnen met het hbo of over twee jaar met de master, doen weer heel andere kennis en vaardigheden op dan de studenten die nu afstuderen. En dat is goed, want innovatie en onderwijs zijn altijd in beweging.”

Meer informatie

Het onderzoeken en ontwikkelen van deze master is een van de vele projecten die subsidie uit het O&O-fonds van RWB ontving. Avans Hogeschool werkte voor het onderzoek naar de master samen met Rabobank, BioBased Delta, Green Chemistry Campus en Port of Moerdijk. Ook een project of innovatief idee dat een zetje kan gebruiken? Bekijk dan de pagina van het O&O-fonds in ons subsidieloket voor meer informatie en dien een subsidieaanvraag in. Bekijk de website van Avans Hogeschool voor meer aanvullende informatie over de master, andere opleidingen en meer.