09 februari 2021

O&O-fonds RWB steunt nieuw businessplan Biorizon

Het Shared Research Center Biorizon, gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, werkt aan een businessplan voor een nieuw applicatiecentrum. In dit centrum wil Biorizon de commerciële toepassing van bio-aromaten verder onderzoeken en indien mogelijk versnellen. Het businessplan wordt mede gerealiseerd door het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant (RWB).

Biorizon, een initiatief van TNO en VITO, ontwikkelt sinds 2013 technologieën voor de productie van bio-aromaten. Deze 'groene chemicaliën' zijn essentieel voor een circulaire bio-economie en het verkleinen van de CO2-voetafdruk. Door een nieuw applicatiecentrum op te richten, hoopt Biorizon deze chemicaliën straks ook breder of commerciëler toe te passen en dit proces in ieder geval te versnellen.

Aromaten 

Aromaten vormen belangrijke bouwstenen voor de chemische industrie en komen bijvoorbeeld voor in kunststoffen of coatings. Momenteel zijn deze aromaten nog veelal op petrochemische basis. Dat heeft een negatieve impact op het klimaat. Daarom ontwikkelt Biorizon bio-aromaten op basis van biomassareststromen. Deze vormen een duurzaam alternatief voor aromaten in bestaande petrochemische producten, zoals verf, lijm en smeermiddelen. Beter voor het milieu en een stuk duurzamer.

Samenwerking 

Biorizon zoekt voor input en verdere uitwerking van het businessplan voor het Biorizon Applicatiecentrum de samenwerking op met bedrijven, overheid en kennis- en onderwijsinstellingen. Het plan is om vanaf 2025 de bio-aromaten ook daadwerkelijk te gaan produceren.  

Meer informatie

Interesse of op zoek naar meer informatie over dit nieuwe project van Biorizon dat mede dankzij een subsidie van RWB onderzocht wordt? Samenwerken en aanmelden kan via de website:

Community - Biorizon

Meer weten over Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant?

RWB | Subsidies: Subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds (west-brabant.eu)