04 mei 2022

Paul de Beer: 'Inwoners hebben er last van als er niet wordt samengewerkt tussen gemeenten'

De gemeenteraadsverkiezingen en de bijbehorende bestuurswisselingen brengen ook voor Regio West-Brabant (RWB) verandering met zich mee. Hoe kijken de afzwaaiende wethouders terug op hun bestuursperiode en hun werkzaamheden voor RWB? Wat is er gerealiseerd en welk advies geven zij hun opvolgers? In dit deel Paul de Beer, oud-wethouder Breda en voorheen lid van de Commissie van Advies Ruimte en de kopgroep Sterke Steden van RWB.

Met de position paper Sterke Steden ligt er een stevige basis op ruimtelijk gebied. Wat betekent dit position paper voor de regio? 

"Het document heeft het gesprek tussen de steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout op gang gebracht. Iedere stad kampt min of meer met dezelfde problemen. In de kopgroep en dankzij de position paper Sterke Steden brachten we uitdagingen zoals vergroening, uitbreiding of verkeer in kaart. Maar ook ambities. Ook keken naar hoe de steden zich naar elkaar toe verhouden. De position paper helpt om te duiden, samen met het panorama West-Brabant."

Wat voor invloed heeft dat op de regio, denkt u? 

"Door samen te werken en elkaar te spreken, wissel je ook ideeën uit. Als wethouder van Breda had ik goed voor ogen waar andere wethouders uit Etten-Leur of Roosendaal aan werkten of voor welke problemen ze stonden. Je kunt elkaar beter helpen of bij elkaar terecht voor advies. Wat weer leidt tot verbetering en verandering. Ik hoop dat de opvolgers deze manier van werken ook goed oppakken. Misschien komt er een nieuwe position paper of ander document, maar er ligt nu in ieder geval een stevige basis. Die moet je zo min mogelijk veranderen. Het is een goed startpunt."

Hoe kijkt u tegen regionale samenwerking aan?

"Laat ik het zo zeggen: inwoners hebben er last van als er niet wordt samengewerkt tussen gemeenten. Samenwerking in RWB-verband zorgt voor het verbinden van gemeenten. Bijvoorbeeld naar de provincie toe. Het is makkelijker om met alle zestien gemeenten in één keer afspraken te maken, dan dat je als provincie met telkens een of twee gemeenten afzonderlijk het gesprek aan moet gaan. Een ander goed voorbeeld is het Wielerplan West-Brabant in 2018. Daarbij hebben we met een groep wielergemeenten zowel het prof- als het amateurwielrennen in West-Brabant verenigd in één platform. Dankzij die samenwerking kon het NK in Woensdrecht georganiseerd worden en wisten we de start van La Vuelta naar Breda te halen." 

Als u zo terugkijkt op de afgelopen periode. Is er dan ook nog iets wat beter kan?

"De manier waarop je als gemeente samenwerkt is niet in beton gegoten. Je moet juist kijken naar waar de sterke punten en kansen liggen, dan dat je denkt in grenzen of beperkingen. Het is geen vast stramien. Dat betekent dat gemeenten die waardevolle verbindingen in Zeeland of Midden-Brabant kunnen leggen, zich zeker niet gehinderd moeten voelen door een provincie-, regio- of gemeentegrens. Soms is het een kwestie van een ander schaalniveau gebruiken en moet je samenwerking op verschillende niveaus bekijken. Het zou gemeenten helpen om daar wat flexibeler in te zijn, zodat samenwerkingen beter en waardevoller worden."

Wat geeft u uw opvolger(s) mee? 

"Er is al veel voorwerk gedaan. Bouw daar op verder en zorg dat je het wiel niet opnieuw uit hoeft te vinden. Wees goed verbonden over wat je met elkaar wil bereiken. En laat het niet vastlopen op processen of formaliteiten. Heb als gemeenten en als wethouder ook wat extra's over voor regionale samenwerking, bijvoorbeeld op financieel gebied. Pas dan bereik je écht resultaat."

Meer informatie 

De bestuurders die aan het woord komen hebben in hun bestuursperiode allemaal een steentje bijgedragen om West-Brabant economisch te versterken, te verduurzamen, te verslimmen of op ruimtelijk gebied te verbeteren. Door de gemeenteraadsverkiezingen krijgen we binnen RWB met veel nieuwe gezichten te maken, deze interviewreeks dient daarom als een mooi moment om terug te blikken en om al vooruit te kijken.

Op 13 mei organiseert RWB samen met REWIN een kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe raads- en collegeleden, waarbij zij kennis kunnen maken met onze werkwijze, ambities en plannen. Als raads- of collegelid alvast zelf kennismaken met Regio West-Brabant? Bekijk dan deze speciale infopagina voor raads- en collegeleden op onze website.