13 november 2023

Hoe het plantaardig DNA van West-Brabant de brede welvaart in de regio kan vergroten

In het kader van de Regio Deal-aanvraag sprak Jeroen Bruijns, wethouder van Breda en bestuurlijk trekker van de Regio Deal, met dagblad BN DeStem over de kansen die de Regio Deal voor West-Brabant biedt. Insteek is om de brede welvaart van West-Brabant dankzij de Regio Deal een flinke oppepper te geven. Krijgt West-Brabant een Regio Deal, dan kan de regio zich opmaken voor tientallen miljoenen vanuit het Rijk.

Foto: Het plantaardig DNA van West-Brabant uit zich niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in het onderwijs en cultuurhistorie. Bron: Gova, Nispen

Wethouder Jeroen Bruijns stipt in het artikel de noodzaak aan om de brede welvaart in de regio te verbeteren. "In West-Brabant lopen we achter als het gaat om de brede welvaart: inkomen, gezondheid, omgeving... het is hier net allemaal wat minder dan elders." Zo stelt hij in de krant. Niet dat het rampzalig gaat, maar het kan stukken beter. Het unieke DNA West-Brabant, stevig geworteld in de plantaardige en agrofoodsector, kan helpen om de regio een eigen karakter te geven en zich te profileren. Dit zou volgens Bruijns en de stuurgroep met wethouders de regio, mede door de Regio Deal, kunnen helpen om de bede welvaart te verbeteren.

Naast het interview met Jeroen Bruijns, sprak de krant ook met Peter Berben die betrokken is bij de Regio Deal als programmamanager vanuit Delta Agrifood Business in Bergen op Zoom. Die is positief ingesteld als het gaat om die plantaardige kant van de regio: "Niet alleen voor die veelbelovende bedrijven die hier al zijn neergestreken en nog zullen komen. Maar ook voor de bevolking", zo stelt hij in het artikel. Een sterke agrofoodsector zorgt volgens hem voor betere banen, het biedt bestaanszekerheid en kan mensen aanzetten gezonder te eten en leven.

Klik hier voor het (premium) artikel van BN DeStem

De agrofoodsector is groot en belangrijk voor West-Brabant

Ook gewassen, zoals hier op de foto vezelhennep, kunnen het antwoord op huidige vraagstukken vormen. Vezelhennep kan onder meer toegepast worden als biobased bouwmateriaal.

Over de Regio Deal

Samenwerkende partijen uit West-Brabant vragen aan de rijksoverheid €30 miljoen. Zelf willen zij €47 miljoen in de regio investeren. RWB dient de aanvraag namens de partners in. Samen met hen gaat de regio voor een betere brede welvaart: betere gezondheid, gezonde omgeving, vertrouwen in elkaar en verbetering in bestaanszekerheid. Dit door versterking van West-Brabant als plantaardige regio. Dit gebeurt via verschillende programma's en projecten. De Regio Deal vormt een financiële stimulans voor deze programma's en projecten. Op die manier hebben West-Brabanders, deelnemende gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, zorginstanties en maatschappelijke organisaties profijt van de Regio Deal. In oktober diende de regio de officiële propositie in bij het Rijk.

Naast Jeroen Bruijns is ook Kees Gommeren, wethouder gemeente Steenbergen en bestuurlijk trekker van de Regio Deal, geïnterviewd voor de Steenbergse Courant over de Regio Deal.

Klik hier voor het artikel van de Steenbergse Courant

Plantaardige regio

West-Brabant is van oudsher een sterke regio als het gaat om het produceren van voedsel en andere gewassen. Denk bijvoorbeeld aan de teelt van suikerbieten, aardappelen en zachtfruit zoals aardbeien. Door de jaren heen zijn er veel bedrijven in West-Brabant gestart of neergestreken die werken in de plantaardige sector. Dit is dus een belangrijke economische motor voor West-Brabant. Ook in de 21e eeuw vormt deze bedrijvigheid een belangrijke basis om op verder te bouwen. Of het nu om voedselproductie, gezondheid, de eiwittransitie of het produceren van biobased bouwmaterialen gaat: planten kunnen weleens aan de basis staan van oplossingen om hedendaagse vraagstukken. Daar maakt Regio West-Brabant zich, mede via de Regio Deal, samen met partners sterk voor.

Meer informatie

Wil je meer te weten te komen over de Regio Deal-aanvraag? Houd onze kanalen en die van onze partners in de gaten voor meer nieuws, belangrijke documenten en informatie. Ook op deze pagina vind je actuele en aanvullende informatie.

Betrokken bestuurder

Jeroen Bruijns

Algemeen bestuur | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Breda

Kees Gommeren

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Economie & Arbeidsmarkt | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Steenbergen

Clèmens Piena

Commissie Mobiliteit | voorzitter bestuurscommissie KCV | stuurgroep Regio Deal West-Brabant
wethouder Oosterhout