03 november 2022

Project 'Lokaal talent bouwen en binden': Ondanks corona toch leer- en werkervaring opdoen in de vrijetijdssector

Van 2020 tot 2023 maakt West-Brabant werkt met Talent samen met partners meerdere projecten in de regio mogelijk. Daarom lichten we projecten uit waarin het ontwikkelen en behouden van talent centraal staat. In dit deel vertelt ondernemer Nicky Broos over 'Lokaal talent bouwen en binden' een project wat hij met zijn bedrijf Playdôme startte in samenwerking met Curio.

Wat houdt het project 'lokaal talent bouwen en binden' in?

"Mensen met een tijdelijke of langere afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak verborgen talenten. Playdôme in Roosendaal kampte in coronatijd met personeelstekorten. Ook nu blijkt het nog altijd lastig om goed personeel te vinden. In samenwerking met het Werkgeversservicepunt en Curio hebben we deze mensen met afstand tot de arbeidsmarkt meegenomen én opgenomen in ons werkproces. Waar ze praktijkervaring en begeleiding kregen. Ze bekleedden verschillende functies: van gastheer of gastvrouw, activiteitenbegeleider tot lid van de technische dienst. Zo konden ze voor langere tijd aan de slag en hoefden ze niet thuis te zitten. Verder kregen ze theorie- en praktijklessen op onze locatie."

Als ondernemer zijn deze mensen niet altijd vindbaar. Hoe hebben jullie hen toch weten te benaderen?

"Het project heeft ons in die zin geholpen dat het een goede verbinder was met de doelgroep. Voor ondernemers is het lastig om bij het juiste loket aan te kloppen om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te vinden. Je kunt stellen dat we, via West-Brabant werkt met Talent, in aanraking zijn gekomen met andere en waardevolle organisaties. Zoals onderwijsinstellingen en het UWV. We weten nu beter waar we moeten zijn als we mensen aan het werk willen krijgen die we eerst niet konden vinden."

Wat heeft dat het project gebracht? Gaan jullie door?

"Het was voor ons erg wennen om deze die om wat voor reden dan ook buiten de arbeidsmarkt belandden, toch te begeleiden. Dat vroeg zeker om omschakelen vanuit onze organisatie. Uiteindelijk blijven we doorgaan met het aantrekken van talent dat op wat voor reden dan ook buiten de arbeidsmarkt is beland. Het project heeft daarmee zeker onze ogen geopend. En wat ik al zei: we hebben nu waardevolle verbindingen gelegd met overheids- en onderwijsinstellingen. Zoals Werkgeversservicepunt, UWV en de gemeente Roosendaal. Wij weten hen te vinden als het gaat om talentenbegeleiding, coaching of het verder ontwikkelen van capaciteiten van mensen die buiten de arbeidsmarkt vallen. De deelnemers aan ons project hebben we bovendien weten te binden aan het Leisure Park Roosendaal. Zodat ze wellicht later in hun carrière terug kunnen keren in de vrijetijdssector."

Jullie hebben ook samengewerkt met Curio. Hoe verliep die samenwerking?

"De theorie en praktijk uit die coronajaren zijn benut voor het opzetten van een praktijkopleiding in samenwerking met Curio. Hiervoor is een klas gestart met vijftig studenten. We creëren binnen Playdôme banen en stageplaatsen. We bereiden studenten op die manier niet alleen voor op een carrière binnen Playdôme, maar bieden hen ook kansen op het hele Leisurepark Roosendaal en in de regio. Het doel is om deze studenten zo voor de regio te behouden. De nieuwe opleiding krijgt een vaste plek binnen Playdôme en het curriculum wordt geïntegreerd met het Leisurepark Roosendaal, waardoor onder andere structurele stageplaatsen op locatie een logische invulling blijven."

Wat heeft u zelf of wat hebben uw medewerkers van dit project geleerd?

"Veel van de deelnemers kenden eigenlijk weinig tot geen ervaring in solliciteren. Solliciteren vormde dan vaak een drempel voor hen. Dat vroeg weer om omdenken vanuit mijn bedrijf om deze mensen toch te benaderen en ze mee te laten doen. Kennelijk is het formele solliciteren per brief tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend. Ik ga nu liever gewoon meteen een gesprek aan met een sollicitant. Zo leer je hem of haar informeler, misschien zelfs beter kennen. Dat informele past tegelijkertijd ook beter bij de vrijetijdssector. Dus dat wil ik zeker verder verkennen."

Meer informatie

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het behouden van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. Meer weten over de andere projecten? Bekijk dan deze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent.