09 juli 2020

Provincie en gemeenten West-Brabant werken samen aan slim en duurzaam OV-systeem in 2023

De provincie Noord-Brabant en gemeenten uit regio West-Brabant ontwikkelen samen een slim en duurzaam ov-systeem voor 2023. Dan is de huidige concessie afgelopen en moet het ov opnieuw zijn aanbesteed. “De toekomst van het ov bestaat uit een mix van regulier vervoer en nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld mobiliteitshubs, deel- en flexvervoer en Mobiliteit als Dienst”, zegt gedeputeerde Christophe van der Maat. “Daarbij staat maatwerk voor iedere reiziger voorop.”

Om dat nieuwe systeem gezamenlijk vorm te geven, hebben de provincie, de 16 gemeenten, Reizigersoverleg Brabant en RWB (regionaal samenwerkingsverband) sloten een intentieovereenkomst gesloten. De reiziger kan straks gebruik maken van de reguliere bus of trein, flexvervoer, met iemand meerijden of een ander alternatief; we noemen dit gedeelde mobiliteit. Een keuze maken uit alle opties kan straks via een app. Gebruikers kunnen dan ook andere, persoonlijke afwegingen laten meespelen. Zo kan mogelijk gekozen worden voor de reis die de minste CO2-uitstoot heeft of een route die weliswaar langer kan duren, maar goedkoper is.   

Nieuwe systemen

Bij het ontwikkelen van het nieuwe ov-systeem wordt ook gekeken naar het integreren van het WMO-vervoer. Voor deze vorm van vervoer loopt de concessie ook eind 2022 af. De ambitie is om flexvervoer en WMO-vervoer te combineren in één contract. Voorzitter Andrew Harijgens van de commissie Kleinschalig Collectief Vervoer, waarin provincie en gemeenten samenwerken qua WMO-vervoer: "Het is de insteek om voor alle gebruikers een volledig dekkend, toegankelijk en duurzaam vervoersysteem te creëren, daarom doen wij mee."

Samen komen tot de beste vervoersoplossing

Voorzitter van de regionale kopgroep ov West-Brabant (RWB), wethouder Patrick van der Velden, heeft vertrouwen in de samenwerking. Volgens hem vereist het ov van de toekomst een omslag in het denken. “Iedereen moet voor een aantrekkelijke prijs gebruik kunnen blijven maken van een vervoersmogelijkheid met de concessie van 2023. Natuurlijk houden we op de drukste routes hoogwaardige buslijnen die meerdere keren per uur rijden. Maar op rustiger en minder rendabele routes werken we alternatieven uit die passend zijn voor de inwoners. En we kijken nadrukkelijk naar hubs waar verschillende vormen samenkomen.”
Vanuit West-Brabant hebben gemeenten via het RWB-platform vraagstukken aangedragen waar ze, met de provincie en inwoners, de beste vervoersoplossing voor willen onderzoeken. Er zijn er in West-Brabant al verschillende pilots op het gebied van gedeelde mobiliteit, zoals: Bravoflex, het flexibele bussysteem in Moerdijk en Roosendaal, de Ridesharing app in Moerdijk en de zelfrijdende shuttlebus in Drimmelen.

Wat merkt de reiziger er van?

In West-Brabant kan iedereen straks van halte naar halte met bijvoorbeeld een bus, maar wellicht ook met een Flex-concept, een deelsysteem of meerijden met iemand. De keuzemogelijkheden nemen hiermee toe. Met hoeveel en met welke vervoersvormen hangt af van de locatie en bijvoorbeeld aan wat daar de vraag aan vervoer is, welke aanbieders er zijn en het wel of niet integreren van WMO-vervoer. Door een goed ontwikkeld vervoersysteem kan de reiziger altijd met maximaal 1 overstap de dichtstbijzijnde stations van in elk geval Breda, Roosendaal, Bergen op Zoom en ’s-Hertogenbosch bereiken. Reizigers zijn dus snel(ler) op de grotere bestemmingen in West-Brabant. Patrick van de Velden: “Deze belofte geldt ook voor reizigers uit de kleinste kernen en buurtschappen omdat we het systeem van gedeelde mobiliteit voor iedereen toegankelijk maken. Dat wil zeggen dat op meer plaatsen gebruik kan worden gemaakt van gedeelde mobiliteit.”

Bereikbaar, sterke economie, meedoen

September volgend jaar moet duidelijk zijn welke vormen van vervoer waar in West-Brabant gaan rijden in 2023. Van der Maat: "We willen vooroplopen met ons mobiliteitssysteem. Zo houden we Brabant bereikbaar, zorgen we voor een sterke economie en kunnen mensen blijven meedoen aan de samenleving."