11 december 2020

Regio Deal - Green Protein Excellent Center stimuleert transitie plantaardige eiwitten

Cosun wil wereldwijd een leidende rol spelen bij de ontwikkeling van groene eiwitten. Daarom initieerde Cosun het Green Protein Excellence Center (GPEC), samen met partners The Protein Brewery en de HAS hogeschool. GPEC is een broedplaats voor startups en mkb-bedrijven in Midden- en West-Brabant. General manager Petra Koenders vertelt over het project dat voor en door de Regio Deal Midden- en West-Brabant is ontwikkeld.

“Cosun heeft een heldere ambitie: 100 procent plantaardig, circulair en transparant worden. Op wereldschaal zie je dat we een enorme uitdaging hebben om alle mensen van voedsel te voorzien. Hierdoor neemt de behoefte aan eiwitten enorm toe. Daarnaast zien we een trend naar het vervangen van dierlijke eiwitten door plantaardige eiwitten. We moeten op zoek naar eiwitten die zowel gezond en voedzaam als functioneel zijn. Het onderzoek binnen GPEC spitst zich dan ook toe op: Welke planten of reststromen kunnen eiwitten leveren? Hoe halen we ze er uit? Hoe is de smaak? Hoe kunnen we dit opschalen?

Samenwerken is noodzakelijk

"De transitie en zoektocht naar groene eiwitten kun je niet alleen doen. Je moet daarvoor intensief samenwerken met bedrijven zoals The Protein Brewery en BioscienZ, maar ook banken, overheden en kennis- en onderwijsinstellingen."

Pilotplant voor bedrijven

“Aan de ene kant helpt GPEC de markt. We geven bedrijven die groene eiwitten willen ontwikkelen de ruimte om te experimenteren. Die bedrijven kunnen gebruik maken van onze fysieke plek en de apparatuur in ons innovatiecentrum in Dinteloord. Een sprekend voorbeeld is het zogenaamde eiwitcluster in Zeeland. Hier ligt de focus op aquatische eiwitbronnen zoals zeewier en algen. Zij gebruiken bij ons een sproeidroger. Daarmee onderzoeken ze of ze de natte producten kunnen drogen en de functionaliteiten, of de eigenschappen, van de eiwitten kunnen behouden.”

Opleidingen verrijken

"Ook werken wij in het project samen met de HAS Hogeschool in Den Bosch. De studenten en docenten worden professionals die weten hoe je groene eiwitten moet kweken. Zo worden de opleidingen verrijkt met nieuwe kennis. In een vervolgstadium weet ik zeker dat wij ook samenwerken met de koksopleidingen in onze regio."

Financiële instellingen betrekken

"Naast bedrijven en onderwijs zijn wij op dit moment druk bezig om een samenwerking met de Rabobank te sluiten. Hun motto Banking for food past perfect bij onze missie.” Een extra steun in de rug kwam in de vorm van subsidie via een Regio Deal. “Alle begin is moeilijk. De subsidie van Regio Deal Midden- en West-Brabant is de ruggensteun die GPEC nodig had bij het opbouwen van het netwerk en het innovatiecentrum.”

Koffiedik kijken

“Of de eiwittransitie zorgt voor meer werkgelegenheid? Dat weet niemand. Ik ben er wel van overtuigd dat de innovatieve methoden en technieken en het netwerk nieuwe startups en studenten aantrekt. Het versterkt de concurrentiepositie van het Midden- en West-Brabantse
bedrijfsleven. En de consument? Die gaat merken dat er steeds meer plantaardig en duurzaam voedsel op de markt komt. Voor mij is GPEC geslaagd als alle projectpartners echt iets hebben gehad aan dit project. En dat we met elkaar een flinke steen bijdragen aan de plantaardige transitie.”

Meer over Regio Deal Midden- en West-Brabant

RWB | Project: Regiodeal (west-brabant.eu)