21 januari 2021

Regio Deals oogsten succes, ook in West-Brabant

De afgelopen jaren investeerde het kabinet via Regio Deals ruim 950 miljoen euro in Nederlandse regio's. Het geld ging naar projecten om de leefbaarheid en woon- en werkkwaliteit van inwoners te vergroten. Hierbij werkten Rijk en regio nauw samen met het bedrijfsleven, onderwijs en ondernemers. Inmiddels zijn positieve resultaten zichtbaar. Ook in West-Brabant.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat, mede namens minister Ollongren van Binnenlandse Zaken, in een voortgangsreportage weten dat de Regio Deals succes boeken. Schouten: “Inwoners en ondernemers in een regio weten zelf het beste wat een regio vooruithelpt. Dat is het vertrekpunt in een Regio Deal, en dat laat al mooie resultaten zien”, schrijft de minister.  

Regionale samenwerkingen

De regio West-Brabant valt onder de Regio Deal Midden- en West-Brabant, waaronder inmiddels zeventien projecten vallen. “Inwoners gaan zelf aan de slag en zien resultaten van het werk dat zij verrichtten. Dat geeft perspectief. Ik kijk uit naar de stappen die de 30 Regio Deals door heel Nederland in de toekomst gaan zetten", aldus Schouten. Een Regio Deal-project kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het toepassen van innovatie of verbeteringen. Wel stelt de overheid dat het moet gaan om een project dat ‘de welvaart van een regio verbetert'. 

Successen in West-Brabant 

De afgelopen jaren hebben verschillende projecten in West-Brabant gebruik gemaakt of samengewerkt in het kader van de Regio Deal. Ook in 2021 blijft de Regio Deal van kracht en zijn er weer verschillende projecten of initiatieven die dankzij de deal van start kunnen gaan of verbeterd worden.  

Een overzicht van het regionale succes uit onze regio uit het afgelopen jaar: 

RWB | Nieuws: Regio Deal - Data + digitalisering = Logistiek van de toekomst (west-brabant.eu)

RWB | Nieuws: Regio Deal - Green Protein Excellent Center stimuleert transitie plantaardige eiwitten (west-brabant.eu)

RWB | Nieuws: Regio Deal - Campione 2.0 helpt mkb’ers met Smart Maintenance (west-brabant.eu)

Meer over Regio Deals

Lees hieronder ook het nieuwsbericht van de Rijksoverheid over de positieve resultaten van de Regio Deals. Bovendien kun je je van 25 tot 28 januari inschrijven voor de Kennisconferentie Regio Deals. Deze drie dagen vol webinars, mini-colleges en podcasts zijn gratis toegankelijk, ook voor mensen die niet direct bij een Regio Deal of project zijn betrokken.

Regio kijkt vooruit: Regio Deals boeken resultaten | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl