10 januari 2023

Regio West-Brabant uit wensen en zorgen nieuwe aanbesteding ov door provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant doet een nieuwe aanbesteding voor de komende tien jaar voor het openbaar vervoer (ov) in West-Brabant. Peter Bakker, wethouder gemeente Breda en voorzitter kopgroep gedeelde mobiliteit Regio West-Brabant (RWB), pleit in een brief aan gedeputeerde Suzanne Otters voor een goede bereikbaarheid voor alle inwoners van West-Brabant.

Allereerst wijzen de bestuurders uit West-Brabant op de prettige samenwerking met de provincie op het gebied van mobiliteit. Wethouders bij RWB willen die dan ook graag zo voortzetten. "Onder de noemer gedeelde mobiliteit werkt West-Brabant aan reismogelijkheden, waardoor we niet langer afhankelijk zijn van alleen de bus als openbaar
vervoer. Door te werken met deelsystemen en flexvervoer vergroten we de reismogelijkheden", vertelt Peter Bakker.

De zestien gemeenten werken samen met de provincie verder aan de goede bereikbaarheid van de regio. Dat leidt soms tot een dilemma, vertelt hij. "Aan de ene kant is er een grote druk op de kosten van lijn- en buurtbussen, aan de andere kant willen we in de regio mensen de mogelijkheid bieden om de auto te laten staan."

Verruiming budget

Tegelijkertijd is er volgens de samenwerkende gemeenten behoefte aan het versterken van het aanbod en moet verschraling worden tegengaan. Waaronder stad- en streekvervoer en buurtbussen. "Die bussen en de trein vormen de ruggengraat van gedeelde mobiliteit", legt Bakker uit. "Wil de provincie samen met de regio inzetten op duurzame, gedeelde mobiliteit, dan is het belangrijk om het beschikbare budget hiervoor te verhogen gezien de kostenontwikkelingen." Daarnaast kijken gemeenten met de provincie naar goede overstappunten zoals transferia en mobiliteitshubs. Ook wordt het gebruik van apps om reizigers gericht te informeren ingezet.

Peter Bakker - Wethouder gemeente Breda

Wethouder Peter Bakker wijst in de brief aan de gedeputeerde op het belang van gedeelde mobiliteit. Zeker nu het openbaar vervoer onder druk staat.

Kansen

"We zien als gemeenten de beschikbaarheid van meerdere vervoersmogelijkheden als kans. Want we merken dat zowel jong als oud vaak afhankelijk is van één vervoersmogelijkheid. Dat is meestal de bus of de auto. Dat aanbod willen we verruimen de komende jaren", merkt hij op. Met de nieuwe investeringen vanuit het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT), kunnen gemeenten en provincie gezamenlijk ook aanhaken op de verstedelijkingsstrategie "Daar liggen veel kansen. Onder andere in samenhang met de woningbouwprojecten. Zodat die direct al goed worden voorzien van openbaar vervoer." Het doel? Uiteindelijk minder autoverplaatsingen in de regio en een zero-emissiebeleid als het om mobiliteit en openbaar vervoer gaat. Dit wordt ook wel de mobiliteitstransitie genoemd.

Flexibel

De provincie geeft de concessie vanaf midden 2025 voor de daaropvolgende tien jaar af. Wel is ingeregeld dat er tussendoor herzieningen plaats kunnen vinden. De provincie werkt daarin samen met de gemeenten. Bakker: "Het blijft een sprong in het diepe. Openbaar vervoer kost veel geld. Kosten die de komende jaren alleen maar toenemen. Voor hetzelfde geld zal er minder mogelijk zijn als we er hetzelfde mee blijven doen."

Lastig inschatten

Bovendien is de vraag om met het openbaar vervoer te reizen nog altijd niet op het oude niveau, van voor corona. Daardoor is het nu lastig in te schatten in hoeverre mensen vaker met het openbaar vervoer reizen of juist meer thuis gaan werken. Afspraken die meebewegen met vraag- en aanbod zijn volgens hem daarom wenselijk.

De aangesloten wethouders mobiliteit van de zestien gemeenten en RWB kijken met interesse vooruit naar de het definitieve Programma van Eisen (PvE), dat nodig is voor de concessie. Onder andere op welke punten dit PvE is aangepast aan de wensen en zorgen van de West-Brabantse gemeenten.

Meer informatie

Gedeelde mobiliteit is een van de onderwerpen waar de wethouders onder de noemer van RWB gezamenlijk aan werken. RWB faciliteert het gesprek en regionale afstemming hierover. Uiteindelijk moet dit tot minder autoverplaatsingen leiden, wat weer bijdraagt aan een veiligere en gezondere leefomgeving. Bovendien vermindert het files in en rondom de West-Brabantse gemeenten. De volledige brief is hier te downloaden.