24 maart 2022

Regiodag in het teken van terug- en vooruitblikken acties en ambities Regio West-Brabant

De Regiodag West-Brabant op 23 maart vormde een moment om vooruit te blikken en kort terug te blikken op behaalde resulaten in vier jaar en de ambities voor de komende jaren. Zeker voor de wethouders die na vier of meer jaar hun taken neerleggen. De aanwezige wethouders van de commissies van advies bespraken de acties over de thema's arbeidsmarkt, economie, mobiliteit en ruimte.

Tijdens de commissies van advies passeerden er verschillende onderwerpen. Zoals vrijetijdseconomie, waarvan de zestien gemeenten de actieagenda hebben goedgekeurd. Dat betekent dat er een kwartiermaker aan de slag gaat om samenwerkingen tussen gemeenten, ondernemers en het onderwijs te onderzoeken en opbouwen. Tijdens de Maand van Vrijetijdseconomie in april lees je hier meer over.

Intentieovereenkomst

Daarna ondertekenden Gemeente Woensdrecht, Gemeente Steenbergen en Gemeente Bergen op Zoom de intentieovereenkomst voor strategisch bedrijventerrein Reinierpolder III. Dit bod steunt de behoefte in de drie gemeenten om in marktvraag te kunnen voorzien. Denk aan bedrijven die diensten voor Aviolanda Aerospace of AFC Nieuw Prinsenland leveren.

Financiën beschikbaar

Verder is bekendgemaakt dat mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL nog financiën beschikbaar heeft voor projecten binnen gemeenten of voor particuliere initiatieven. Het is nu aan de gemeenten zelf om een aanvraag te doen, zodat zij alsnog subsidie kunnen ontvangen voor duurzame of slimme mobiliteitsoplossingen.

Goed om iedereen te zien tijdens deze Regiodag, die deels ook in het teken stond van afzwaaiende bestuurders. RWB bedankt alle wethouders voor hun inspanningen voor de regio en ziet uit naar de opvolgers en de toekomst!