18 augustus 2020

Resultaten arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt aan morgen! zijn boven verwachting

Het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan Morgen is op 31 maart 2020 afgerond. De eindresultaten zijn in kaart gebracht. We hadden deze resultaten willen delen in een regionale bijeenkomst op 24 maart, maar door de Corona crisis is deze bijeenkomst uitgesteld tot 22 september. In dit artikel lees je alvast de hoogtepunten.

Drie pijlers

Het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op 3 pijlers:
1. Werk van Morgen, inzet op een flexibele arbeidsmarkt en beroepen van de toekomst
2. Werk naar Vraag, inzet op de vraag van het bedrijfsleven
3. Werk voor Iedereen, inzet op een inclusieve arbeidsmarkt. 

Hoogtepunten uit het programma:

  • 700 plaatsingen in de techniek en logistiek ipv de geplande 600 plaatsingen. 

  • Innovatieve samenwerking tussen uitzendbureaus en werkpleinen om uitval van werkzoekenden te voorkomen 

  • Inzet op  diverse doelgroepen, zoals kwetsbare jongeren, ouderen, statushouders

  • Pilot H!VE (online community voor werknemers) is gestart in West-Brabant en heeft nu landelijk vervolg gekregen. 

  • Ook het programma “intersectorale Beroepenorientatie” is in West-Brabant ontwikkeld en gestart. Nu maakt het onderdeel uit van het landeljke H!VE.

Samenwerking
Het uitvoeringsprogramma dat in 2016 is gestart, is door samenwerking tussen de partners van het bestuur Regionaal Werkbedrijf  tot stand gekomen en     gerealiseerd. De opgestelde ambities zijn ruimschoots behaald! Het uitvoeringsprogramma is voor de helft gefinancierd door de provincie en de andere helft door de deelnemende partijen uit de regio. De meerwaarde van het programma bestaat niet alleen uit de feitelijke resultaten, maar zeker ook uit de bevordering van de samenwerking tussen de partijen in de Triple Helix.  

In dit filmpje is te zien wat de impact is op diverse kandidaten en organisaties die  deelnamen aan het programma West-Brabant Werkt aan Morgen! 

Toekomst

De provincie stelde voor de komende drie jaar opnieuw aan de Brabantse arbeidsmarktregio’s subsidie beschikbaar voor een nieuw regionaal uitvoeringsprogramma. RWB verzorgt deze aanvraag namens de arbeidsmarktregio West-Brabant. De titel van dit programma is: West-Brabant werkt aan Talent.  Hierbij zal ingezet gaan worden op het aantrekken, benutten, behouden en ontwikkelen van talent in onze regio.

Samen werken aan de opgaven

Met een stevige inzet van de diverse partners van bestuur Regionaal Werkbedrijf (onderwijs, overheid, ondernemers en vakbonden), bestuurlijk én ambtelijk, werken we samen aan de arbeidsmarktopgaven. RWB was projectleider van het uitvoeringsprogramma. 

Betrokken partijen

Bestuur Regionaal Werkbedrijf bestaat uit:

Onderwijs: Avans en Curio
Overheid : Wethouders van de vier werkpleinen: (Breda - Boaz Adank, Dongemond - Marcel Willemsen – voorzitter, Hart van West-Brabant - René van Ginderen, Brabantse Wal – Barry Jacobs) en het UWV 
Ondernemers: MKB West-Brabant en VNO-NCW Brabant/ Zeeland 
Overig: REWIN, CNV, FNV

Bij de uitvoering van West-Brabant werkt door hebben ook aanvullend ander partijen deelgenomen: o.a. Uitvindfabriek, Restaurant Bengels, uitzendbureaus, Bouwschool Breda en Bouwmensen Bergen op Zoom., Werkplaats West-Brabant.