07 december 2021

REWIN en Monotch werken samen aan toepassingen Smart Mobility in West-Brabant

Smart Mobility in het dagelijks leven wordt steeds gebruikelijker. Het bedrijf Monotch uit Wagenberg ontwikkelde een dataplatform en verzamelt gegevens en data uit verkeersstromen en biedt die vervolgens aan gemeenten en bedrijven aan. Samen met REWIN zijn er verschillende proeven in West-Brabant gestart met grote invloed op het mobiliteitssysteem.

Paul Potters van Monotch en Stefan van Seters, programmamanager Logistiek bij REWIN, werken nauw samen om Smart Mobility in West-Brabant te vergroten. Onder andere in het Regio Deal-project DALI en in het nieuwe REACT-EU-project Digital Data Square Zuid-Nederland (DDSZ). Dankzij DALI kon Monotch starten met proeven in de haven van Moerdijk. "De toegangswegen voor het vrachtverkeer staan daar regelmatig vast. Sensoren op die wegen herkennen nu alle containers en de bewegingen ervan", legt Van Seters uit. "Zo wordt het aantal vrachtritten gedoseerd. Ook kunnen chauffeurs alternatieve, snellere routes kiezen. Op die manier wordt het vrachtverkeer gestroomlijnd, sneller en efficiënter of veiliger geregeld."

Data verzamelen 

Die verkeersdata is op veel plekken beschikbaar aanwezig en wordt via partijen als Rijkswaterstaat aangeleverd. Monotch verzamelt die data in een soort beveiligde Cloud-omgeving. Hier vandaan kan dit weer met externe partijen maar ook installaties gedeeld worden. Dat klinkt ingewikkeld, maar betekent in de praktijk dat bijvoorbeeld een verkeerslicht deze data gebruikt om ambulances of brandweerwagens voorrang te geven bij een spoedgeval. "Anderzijds sturen we ook data naar apps als Flitsmeister, zodat automobilisten snel kunnen reageren op een verkeerssituatie. Staat er bijvoorbeeld file, dan kunnen wij snel in een andere route voorzien", vertelt Potters.

Veiliger en comfortabeler

Maar dat niet alleen. Monotch geeft ook de gegevens door die uit voertuigen komen. Bijvoorbeeld wanneer er op een bepaald traject een voertuig stil staat. "Zo kunnen we andere bestuurders waarschuwen voor een mogelijk gevaarlijke situatie verderop. We maken het autorijden zowel veiliger als comfortabeler." Verkeerslichten, camera's, sensoren in de weg: het zijn allemaal technische toepassingen die zowel data verzamelen en kunnen delen met verkeersgebruikers. En dat gaat al sneller dan je denkt, merkt Potters op. "Op plekken waar verkeerslichten vervangen worden, komen slimme verkeerslichten met sensors terug. Op dit moment staan die al in verschillende West-Brabantse plaatsen waaronder Breda, Roosendaal en de haven van Moerdijk."

Verbinding

Potters is blij met de samenwerking tussen Monotch en REWIN. "Door de verbinding die REWIN legt tussen overheden en het West-Brabantse bedrijfsleven, kunnen wij onze producten in veilige testomgevingen uitproberen. Zoals in Moerdijk", licht hij toe. Nederland loopt volgens hem voorop als het gaat om Smart Mobility. En dat kan alleen door nieuwe techniek op lokale schaal en vooral veilig te testen en te toetsen. 

In het andere project, DDSZ, gaat Monotch een koppeling leggen met de Digitale Atlas van Logistics Community Brabant (LCB), ook een landelijk Regio Deal-project. Momenteel is daar alleen nog de bebouwde omgeving in aanwezig, maar Monotch gaat er ook mobiliteitsdata in verwerken. "Wij zijn blij met de samenwerking met LCB", voegt van Seters daaraan toe. "Daardoor kijken we ook over de grenzen van West-Brabant heen en leggen we ook waardevolle contacten met een regio als Brainport met veel kennis over dataverzameling -en verwerking." 

Evolutie 

Want als het over de toekomst gaat staat één ding vast: mobiliteit en verkeersstromen moeten vooral veiliger en duurzamer worden. "Data-uitwisseling heeft de toekomst en zal steeds meer toegepast worden. In zowel infrastructuur als in voertuigen", aldus Potters. "Maar dit is een proces dat tijd nodig heeft. Ik spreek liever van een evolutie dan een revolutie. Stapje voor stapje wordt slimme mobiliteit verweven met de dagelijkse praktijk."

Onderlinge kennisdeling

Van Seters is het daar mee eens: "Slimme mobiliteitstoepassingen worden in West-Brabant steeds meer omarmd. Maar dat kunnen we niet alleen. REWIN draagt samen met dit soort samenwerkingen bij aan kennisdeling én kennisvergroting bij bedrijven en overheden", legt hij uit. Met de nieuwste technologieën voor Smart Mobility voor de Logistiek worden de domeinen van economie en innovatie steeds sterker verweven met de domeinen van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Onderlinge kennisdeling tussen bedrijven en gemeenten
en tussen deze domeinen is daarom erg belangrijk, vindt hij. "REWIN is altijd op zoek naar mogelijkheden en kansen om het bedrijfsleven met gemeenten te verbinden. Ook als het gaat om logistieke of mobiliteitsvraagstukken."

Meer informatie

Bekijk de website van Monotch voor meer informatie over actuele projecten en locaties waar Smart Mobility nu al wordt toegepast in West-Brabant. Op deze pagina van REWIN vind je meer informatie over de verschillende programma's waar REWIN met partners zoals Monotch aan werkt in de regio.