16 maart 2021

Smart Logistics Connected: versneller van logistieke ontwikkeling in West-Brabant

Smart Logistics Connected is een nieuw onderzoeksproject van Logistics Community Brabant (LCB) en REWIN West-Brabant. Het project doet onderzoek naar een betere verbinding tussen logistieke organisaties, bedrijven en onderwijs in West-Brabant. Leo Kemps, directeur van LCB, vertelt meer over Smart Logistics Connected, dat mede dankzij een subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkel-fonds (O&O) van Regio West-Brabant kon starten.

De logistieke sector is een topsector voor West-Brabant die voor veel arbeidsplaatsen en omzet zorgt. Maar logistiek is altijd in beweging, dus daarom is het volgens Kemps belangrijk om te zorgen dat de sector meegaat met hedendaagse bewegingen en trends. Systemen worden complexer en bijvoorbeeld dataficering en robotisering spelen een steeds belangrijkere rol. "Willen we in de toekomst een gezonde sector hebben die aansluit op trends en ontwikkelingen, dan moeten we aan de slag met innovaties en concrete doelen", vertelt Kemps. En met die reden diende LCB een subsidieaanvraag voor Smart Logistics Connected in.

Versneller en aanjager

"Smart Logistics Connected vormt een versneller voor logistieke oplossingen in West-Brabant", licht Kemps toe. Dit doet het project door middel van onderzoek, het delen van kennis en een betere organisatie van bestaande en nieuwe partijen of platformen in de sector. "Door verschillende partijen in de sector te verbinden, werkt Smart Logistics Connected aan het vergroten van de slagkracht van de regio." Doel is niet het opzetten van een nieuw soort netwerkorganisatie, maar gebruik te maken van bestaande organisaties, zoals CONNECTED West-Brabant, REWIN West-Brabant en LCB. "Vanuit LCB leggen we bovendien de link tussen het logistieke bedrijfsleven en het onderwijs voor essentiële kennisdeling. We werken daarin samen met Technische Universiteit Eindhoven, Tilburg University, Breda University of Applied Sciences en de Nederlandse Defensie Academie", vertelt Kemps.

Goedgevulde gereedschapskist

Het blijft volgens hem echter niet alleen bij het delen van kennis. Ook biedt Smart Logistics Connected de nodige handjes. Wederom vanuit het onderwijs. Bijvoorbeeld door stageplaatsen aan te bieden en kennis te leveren. "Je kunt LCB, en daarmee ook Smart Logistics Connected, zien als een goedgevulde gereedschapskist met het juiste gereedschap. Die kist vullen we dagelijks aan met kennis en kunde. Het vormt een belangrijke bron van gereedschap en extra mankracht voor logistiek in West-Brabant." Na het vooronderzoek richt Smart Logistics Connected zich op de ontwikkeling van experimentele pilots die bijdragen aan het verslimmen van de logistieke sector en de regio. "Dan moet je denken aan het opzetten van clusters van bedrijven die experimenteren in toepassingen met robotica, dataficering of Smart Mobility. Uiteraard met hulp van stagiaires, studenten of net afgestudeerden", licht Kemps toe.

Logistieke topspeler

"Er is in de regio West-Brabant nog genoeg te doen op het gebied van logistiek. Zeker als we een topspeler in de Champions League van de logistieke sector willen blijven." Een rol die volgens Kemps niet gespeeld kan worden zonder álle partijen erbij te betrekken. Grote bedrijven weten de weg naar vernieuwing en verbetering te vinden, maar kleinere bedrijven zijn net zo hard op zoek naar het verslimmen of versnellen van logistieke processen. "Denk dan bijvoorbeeld aan het opzetten van een integrale en responsieve productieplanning of het toepassen van slimme technologie door middel van een digitale vrachtbrief bij een transportbedrijven in de regio." Probleem is volgens hem dat kleinere bedrijven minder snel hulp zoeken. "Wij helpen graag met dat duwtje in de juiste richting geven. De gedachte heerst dat vernieuwing of verandering van grote bedrijven en bovenaf moet komen. Maar het kan ook kleiner, van onderaf."

Supportfunctie

Overheid en bestuurders spelen daarin ook een rol. "Smart Logistics Connected is een versneller, een aanjager. We hopen versnelling ook door te zetten bij de overheid, bestuurders of beleidsmakers. Die hebben een belangrijke supportfunctie voor de logistieke sector in de regio", aldus Kemps. Smart Logistics Connected loopt nog tot en met 2022. Tegen die tijd hoopt Kemps dat er waardevolle connecties en kennis uitgewisseld zijn, die bedrijven beter voorbereiden op de logistiek van de toekomst.

Meer informatie

Meer weten over LCB en de verschillende projecten waar dit platform momenteel aan werkt? Bekijk dan de website:

Startpagina · LCB portaal

Meer informatie over het O&O-fonds?

RWB | Subsidies: Subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkel (O&O) fonds (west-brabant.eu)