06 oktober 2021

Terugblik Regiodag: Uitwisselen van ideeën en updates over voortgang actieprogramma

Tijdens de West-Brabantse Regiodag op 6 oktober ontmoetten de bestuurders uit de Commissies van Advies (CvA's) elkaar en spraken over de stand van zaken rondom de thema's Arbeidsmarkt, Economie, Ruimte en Mobiliteit. Hoe staat de regio ervoor en wat is de geboekte voortgang? Daarover spraken de verschillende CvA's met elkaar.

In het raadhuis van de Gemeente Zundert scherpten de CvA's van de vier thema's Arbeidsmarkt, Economie, Ruimte en Economie de focus op de verschillende uitdagingen in West-Brabant. De wethouders uit de zestien gemeenten komen tijdens de Regiodag bijeen om bijgepraat te worden en elkaar te informeren over de voortgang van de punten uit het actieprogramma van Regio West-Brabant. Het vormt tevens een mooi moment om elkaar te ontmoeten en 'over de gemeentegrens' te kijken.

Themasessie logistiek

De bestuurders trapten de dag af met een themasessie over logistiek in West-Brabant. Wat is het belang van logistiek voor West-Brabant, onze welvaart en werkgelegenheid? En hoe ontwikkelt logistiek zich en wat heeft dat voor betekenis voor de regio? Leo Kemps (Logistics Community Brabant) ging daarover in gesprek met de bestuurders. Ook het Regionaal Mobiliteits Programma stond centraal. Hierin werken RWB en gemeenten samen met de Provincie Noord-Brabant om het mobiliteitssysteem in de regio veiliger, slimmer en duurzamer te maken.

Economie en ruimte

Op het gebied van Ruimte bespraken de bestuurders de ontwikkelingen binnen Sterke Steden en het belang van de opgaven en organisatie van de uitvoering in het Vitaal Buitengebied. Hierna was het woord aan gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Erik Ronnes. Hij lichtte het onderzoek van de provincie naar de kansen en (ongewenste) plekken voor herontwikkeling van logistieke locaties in Midden- en West-Brabant toe.

Internationalisering binnen West-Brabant

Tot slot spraken de bestuurders over het belang van de circulaire economie, lichtte Vibeke Asbjørnsen (International School Breda) en Marcelle den Hooglander (Breda Internationals) de internationalisering in de regio toe. Ook de Human Capital Strategie in West-Brabant en de behaalde resultaten van West-Brabant werkt met Talent werden toegelicht.

Al met al was het een vruchtvolle dag. En prettig om, in de woorden van wethouder Cees Lok te spreken, iedereen weer in het echt te kunnen ontmoeten en ideeën met elkaar te delen.