16 april 2021

Toekenning subsidie uit O&O-fonds aan vier nieuwe projecten

Regio West-Brabant kent aan vier projecten een subsidiebijdrage uit het Onderzoek & Ontwikkel-fonds toe, in de eerste subsidieronde van het fonds in 2021. Alle projecten sluiten aan bij ons actieprogramma of uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant. Stuk voor stuk hebben de projecten een onderzoekend of experimenteel karakter.

Met de subsidiebijdrage kunnen (voor)onderzoeken, pilots of proeven gestart worden. Ieder project draagt op zijn manier aan een verbeterde regionale economie of het economische vestigingsklimaat in West-Brabant. Hieronder vind je een overzicht met de deelnemers en de inhoud van de verschillende projecten die een subsidie ontvangen.  

Chroom 6 op locatie: methodiek en testkit

Een groep initiatiefnemers uit het bedrijfsleven en onderwijs gaan onderzoeken op welke wijze de hoeveelheid chroom-6 in verflagen en coatings aangetoond kan worden. Dit aan de hand van een mobiele testkit. Chroom-6 is het ‘nieuwe’ asbest. Bij veel metalen objecten bestaat de kans dat er chroom-6 aanwezig is, zoals bruggen, fabrieken of treinen. Dit project is daarom ook van belang voor overheden. Bovendien sluit het aan op de sector High Tech Maintenance, waar het zorgt voor een veilige werkomgeving door het gebruik van slimme technieken.

Initiatiefnemers: SEEF B.V, Ingenieursbureau Westenberg B.V., Smolders SSO B.V., Koninklijke Luchtmacht, MAAS Aviation, NLR - Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en Avans Hogeschool 

High-Tech Learning 

Onderwijsinstellingen gaan samen met bedrijven een betere kennisoverdracht ontwikkelen in de vliegtechnieksector. Dit zorgt ervoor dat (toekomstige) specialisten sneller, tijdig en meer uitdagend kunnen worden opgeleid. Ook zijn ze breder inzetbaar in de nieuwe technologie om de vliegveiligheid te verbeteren. De kennisoverdracht gaat plaatsvinden middels trainingen die bestaan uit een combinatie van game-based learning en e-learning.   

Initiatiefnemers: ACRATS Training Services B.V., BlueTea B.V., Curio, Deltion College en Fokker Techniek B.V. 

Stadspark voor agrofood en duurzame technologie 

Een project dat onderzoekt of de aanleg van een stadspark voor innovaties in de Agrofood/Biobased-sector en duurzame technologie (bouw, energie, waterhuishouding) mogelijk is. Het park bevat diverse tuinen, stroken met bijvoorbeeld teeltrobots, een educatief modulair expo-paviljoen, innovatieve kassen en meerdere circulaire- en Biobased showcases. Ook is het doel om er voorlichtings- en belevingssessies en bijeenkomsten te organiseren. Onder andere om meer bewustzijn voor een gezonde lifestyle te creëren of de belangstelling voor agrofood en techniek opleidingen bij jongeren te vergroten.  

Initiatiefnemers: Curio, Bouwmensen Zuid-West, I.W. Brabant Zeeland en stichting Stadlander 

Meten bezoekersstromen en leefbaarheid 

Studenten en Van Gogh-sites gaan samen alle meetmogelijkheden inzichtelijk maken voor bezoekersstroom- en leefbaarheidsmonitoring in de gemeente Etten-Leur. Het gaat erom alle meetopties, zowel kwantitatief en kwalitatief, met hun (on)mogelijkheden, kosten, voor- en nadelen, technische condities en bestaande best practices gedetailleerd in kaart te brengen. In een volgende fase kan de gemeente Etten-Leur (of eventuele overige gemeenten in de regio) een afgewogen keuze maken hoe bezoekersdruk en leefbaarheid voor bewoners in de toekomst in kaart kan worden gebracht en gehouden.

Initiatiefnemers: Breda University of Applied Sciences (BUas), Van Gogh Sites Foundation, Van Gogh Kerk Etten-Leur, gemeente Etten-Leur en Visit Brabant 

Meer informatie 

Wij wensen de initiatiefnemers veel succes! Benieuwd of jouw project, idee of (voor)onderzoek ook in aanmerking komt voor een subsidie? Tot en met 25 april kun je je aanvraag voor de tweede ronde inzenden. Meer informatie over het O&O-fonds? Neem dan contact op met Heleen van Exsel of bekijk het subsidieloket op onze website.