10 mei 2023

Traineeships Poppodium Gebouw-T zetten in op ontwikkeling jong talent voor regionale evenementensector

Van 2020 tot 2023 maakt West-Brabant werkt met Talent samen met partners meerdere projecten in de regio mogelijk. De komende tijd lichten we projecten uit waarin het aantrekken van talent centraal staat. In dit deel vertelt Gert-Jan de Koster meer over het traineeship-programma dat Poppodium Gebouw-T in Bergen op Zoom met steun van West-Brabant werkt met Talent kon starten.

Foto: Trainees aan de slag in de studio van Gebouw-T bron: Poppodium Gebouw-T.

Wat is de bedoeling om talenten voor het poppodium via traineeships aan te trekken? 

"Die is tweeledig. We zien dat West-Brabant een plek is waar jong talent weggaat en niet makkelijk terugkeert. Voor onze sector bijvoorbeeld ICT'ers of licht- en geluidstechnici. Anderzijds zien we dat corona veel invloed heeft op de kennis en ervaring van jong talent. Digitale lessen werken nou eenmaal niet zo goed in de cultuursector."

Hoe is dit project tot stand gekomen?

"Tijdens de coronaperiode is daarom het idee ontstaan om traineeships aan te bieden voor mensen in de culturele sector. Gebouw-T werkt al nauw samen met onderwijsinstellingen in de regio, zoals Curio en Breda University of Applied Sciences. Jonge, net afgestudeerde mensen krijgen zo alle ruimte om werk- en leerervaring bij Gebouw-T en de culturele sector op te doen. Zodat hun talent voor de regio behouden blijft. En, niet onbelangrijk, ze draaien fulltime in onze organisatie mee. Het zijn dus geen stagiaires maar volwaardige collega's."

Sinds september dit jaar zijn alle trainees aan de slag bij jullie. Hoe zijn de ervaringen tot nu toe? 

"Heel goed. In totaal meldden twintig personen zich aan. We kozen zeven jongens en meiden die sinds september 2022 volop aan de bak zijn in onze organisatie. Allemaal hebben ze een andere achtergrond. Van hbo tot mbo-geschoold en universitair. Ze doen verschillende taken binnen Gebouw-T, van het ondersteunen van het management tot HR en podiumtechniek. Dat leidt tot toffe samenwerkingen, doordat de trainees al snel merken dat ze toch echt elkaar nodig hebben. Technici zijn gebaat bij een goed doordacht lichtplan van een hbo'er, die andersom weer gebaat zijn bij een strakke uitvoering door die technische mbo'er."

Hoe zorgt u ervoor dat het talent voor de hele regio behouden blijft? 

"Na hun studie trekken pas afgestudeerden vaak uit de regio of blijven hangen in de buurt waar ze studeerden. Ik denk dat ze vaak ook niet iets hebben waardoor ze getriggerd worden om hier te blijven. Gebouw-T zag dit als een kans om dat gat en die vraag op te vullen. Nu kunnen ze én werken en tegelijkertijd veel leren. Dat is anders dan wanneer je na je opleiding meteen gaat solliciteren en niets vindt omdat er geen aanbod is of dat je werk in een andere sector gaat doen. Dat is natuurlijk zonde. Uiteraard was het spannend of jongeren ook op dit project zouden afkomen. Maar de reacties en aanmeldingen stroomden binnen, dus dat betekent dat je op het goede spoor zit."

Al met al zijn die traineeships dus een schot in de roos, volgens u. Wat heeft poppodium Gebouw-T zelf geleerd van dit traject? 

"Dankzij West-Brabant werkt met Talent hebben we heel bewust gekeken naar de uitvoering. Het dwingt ons als organisatie om keuzes te maken: wat wil je precies met die financiële steun doen? Daardoor zijn we als organisatie ook veel bewusten met projecten omgegaan en daar leren we ook weer van. Want we zijn graag een leer- en ontwikkelplek. Daarbij blijft 'de mens' het belangrijkste aspect van deze branche. Onze organisatie valt of staat met de mensen die er komen en er werken. Dat geldt eigenlijk ook voor de regio, die wordt gemaakt door de mensen die er wonen en werken. Recreatie is voor die mensen ook belangrijk. Dus moet ook de evenementensector in orde zijn."

Meer informatie 

West-Brabant werkt met Talent stimuleert een leven lang ontwikkelen en het aantrekken van talent op de arbeidsmarkt. Het is een initiatief van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant en wordt gecoördineerd door Regio West-Brabant. De provincie Noord-Brabant draagt financieel bij. Meer weten over de andere projecten van West-Brabant werkt met Talent? Bekijk dan deze pagina met alle projecten van West-Brabant werkt met Talent. Op 11 mei organiseert West-Brabant werkt met Talent het evenement 'Talent op de Bühne' bij poppodium Gebouw-T, waar verschillende projecten van het arbeidsmarktprogramma zich presenteren aan het publiek.