16 november 2023

Werksessie RWB in gemeente Altena: hoe komt je eten van zo dichtbij mogelijk op je bord?

Woensdag 1 november organiseerde de gemeente Altena samen met Regio West-Brabant (RWB) de vierde werksessie over de ‘korte keten’. Oftewel: hoe kan de voedselstroom binnen de gemeente zo kort mogelijk gehouden worden? Van land naar bord. Samen met lokale ondernemers, vertegenwoordigers en agrariërs werd verkend hoe initiatieven te stimuleren en versterken.

De werksessies, ook wel transitielabs, worden gefaciliteerd vanuit Regio West-Brabant, in afstemming met de gemeente Altena. Een kleine maar groeiende groep koplopers werkt aan een ambitieus toekomstperspectief. De visie wordt uitgewerkt in ontwikkelingspaden en een agenda met acties voor de korte termijn. De arena is dus niet alleen een denktank, maar ook een 'doetank'. De gemeente Altena werkt aan het programma circulair voedselsysteem. De korte keten is daar een onderdeel van. Hoe zorg je dat er geen of zo min mogelijk schakels zijn tussen wie het voedsel maakt en wie het opeet?

Claudia Schipper, wethouder van de gemeente Altena: "Altena omarmt de transitielabs. Het is een mooi voorbeeld van hoe we binnen Altena samenwerken om onze ambities voor 'de korte keten' waar te maken. Door met elkaar te brainstormen, door verbindingen te leggen en ook gewoonweg 'te doen'. Dat kenmerkt ons. Graag zijn we als Altena een voorbeeld voor andere gemeenten in West-Brabant."

Werksessie

Tijdens de werksessie maakten aanwezigen duidelijk hoe de korte keten nog beter ingezet kan worden. Bepaalde initiatieven en onderzoeken, zoals onderzoeken van een lokale Spar-supermarkt, bleken goed te werken. Aanwezigen boden aan om bijvoorbeeld de marketing en communicatie rondom het aanbieden van lokaal geteelde producten onder de loep te nemen. Het feit dat alle partijen met elkaar aan tafel zitten en met elkaar van gedachten wisselen brengt het stimuleren van de korte keten verder. Dat geldt ook voor het organiseren van de logistiek.

Afbeelding groenten

Lokaal geteelde groenten, fruit en andere producten vormen de basis van een korte (voedsel)keten.

Buurtwinkels en markten

Daarnaast spraken de deelnemers met elkaar over hoe lokale producten de consument kunnen verleiden. Dit verdient, wanneer je een korte keten succesvol wil doorvoeren, toch vaak specifieke aandacht. Laat je zien wie de lokale producent is, of gaat het om het product? En kiest de consument op basis van versheid, dierenwelzijn of biologische productiewijze? Of toch eerder het goedkoopste product? Punten die een belangrijke rol spelen ten opzichte van producten die van ver worden ingevlogen of per vrachtwagen geïmporteerd. Met een grote Co2-afdruk tot gevolg. 

Tijdens de kennissessie gaven de partijen in ieder geval aan de waarde van dit soort bijeenkomsten in te zien. Ook werden er tips en ideeën uitgewisseld. In een volgende ontmoeting wordt er weer nieuwe experimenten en acties bedacht. RWB bekijkt of de uitkomsten van het transitielab ook verder in de regio kunnen worden toegepast.

De regio als koploper

Regio West-Brabant wil koploper zijn in een circulaire regio en plantaardige toepassingen. RWB jaagt circulaire initiatieven in West-Brabantse gemeenten aan en stimuleert deze waar het kan. Wil je meer weten over hoe en op welke manier RWB hier samen met de zestien West-Brabantse gemeenten aan werkt? Bekijk deze pagina op onze website voor meer informatie. Ook diende RWB een Regio Deal-aanvraag in. Deze Regio Deal focust zich op het verbeteren van de bestaanszekerheid en brede welvaart in de regio. Met het plantaardig DNA van West-Brabant als basis. Lees hier meer over op deze pagina.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je interesse over dit onderwerp en wil je een volgende keer graag aansluiten? Neem dan contact op met transitiemaker Mark Kok (mark.kok@west-brabant.eu).