08 april 2021

'West-Brabant werkt door' pakt gevolgen coronacrisis op arbeidsmarkt aan

Begin februari sprak het bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant haar commitment uit voor de ontwikkeling van het 'Mobiliteitsteam West-Brabant werkt door', dat inmiddels van start is. Regio West-Brabant is een van de (overheids)partners van het platform. De aangesloten partners werken gezamenlijk om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan te pakken. Onder andere door coaching, scholing en arbeidsmarktoriëntatie.

Marcel Willemsen, voorzitter bestuur Regionaal Werkbedrijf West-Brabant, kijkt uit naar de eerste resultaten: "Door deze samenwerking verbeteren we de dienstverlening voor alle bewoners en bedrijven van West-Brabant. Bewoners krijgen betere toegang tot scholing waar de regionale arbeidsmarkt in zijn geheel van profiteert." Ook werkgevers kunnen maatgerichte ondersteuning krijgen voor hun personeelsvraagstuk, voegt Willemsen daar aan toe. "We hebben immers alle talenten in West-Brabant hard nodig."

Het mobiliteitsteam

Het nieuwe mobiliteitsteam is een dienstverlening, bedoeld voor inwoners van West-Brabant die met werkloosheid worden bedreigd en niet in uitkering zitten. Ook West-Brabantse werkgevers die kampen met een Covid-19-gerelateerd personeelsvraagstuk kunnen gebruikmaken van het mobiliteitsteam. Samen met een adviseur kijken werknemers of werkgevers wat zij nodig hebben. Bijvoorbeeld door middel van een Meet & Match, waarbij de sollicitant in een online omgeving zichzelf profileert en presenteert aan mogelijke werkgevers.

Zorgen voor baanzekerheid

West-Brabant werkt door biedt individuen een betere arbeidsmarktoriëntatie en versterkt de positie en bijvoorbeeld sollicitatievaardigheden. Daarnaast helpt het team de deelnemer inzicht te krijgen in scholingsmogelijkheden, het begeleiden en matchen met een baan. Deze mogelijkheid is aanvullend op reguliere dienstverlening en voor personen die hun baan kwijt dreigen te raken, maar (nog) geen uitkering hebben. Het mobiliteitsteam biedt bovendien gericht scholing aan voor kanssectoren zoals Zorg, Onderwijs, Techniek, Logistiek en ICT met financiering en baanzekerheid. Ook worden alle klanten met een TOZO- regeling geholpen. Onder andere bij arbeidsmarktoriëntatie.

Partners

Het team bestaat uit verschillende adviseurs van het Werkgeversservicepunt West-Brabant (samenwerking gemeenten, sociale werkvoorziening en UWV), het Leerwerkloket West-Brabant, FNV en VNO-NCW. Bovendien wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening uit het onderwijs, dankzij partners SBB, CURIO, BrabantLeert, CNV en Avans Hogescholen. De regio West-Brabant is één van de zes pilotregio’s in Nederland die starten met een mobiliteitsteam.

Meer informatie


Meer informatie over het mobiliteitsteam? Bekijk dan de site hieronder voor de verschillende projecten en diensten van West-Brabant werkt door.

www.westbrabantwerktdoor.nl