20 november 2019

West-Brabantse gemeenten investeren in verkeersprojecten

West-Brabantse gemeenten investeren in 2020 meer dan € 6,8 miljoen in verkeersprojecten die de verkeersveiligheid in West-Brabant moeten verbeteren. De wethouders mobiliteit van regio West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant gingen op 20 november akkoord met het uitvoeringsprogramma 2020 om de verkeerssituatie in de regio te verbeteren.

 De gemeenten in West-Brabant investeren meer dan € 5,4 miljoen in projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren en meer dan € 1,4 miljoen in projecten die het verkeersveilig gedrag bevorderen. De provincie stelt hiervoor ruim € 3,9 miljoen subsidie beschikbaar. De overige kosten betalen de gemeenten zelf.

Groen licht voor ruim 50 verkeersprojecten

Het regionale uitvoeringsprogramma 2020 telt ruim 50 projecten. "Wij werken samen aan een bereikbare en verkeersveilige regio met deze 50 projecten", aldus Cees Lok voorzitter van de adviescommissie Mobiliteit bij RWB.

Voorbeelden van projecten

  • De Brabantse Wal gemeenten en de gemeente Moerdijk gaan locaties zoeken voor truckparking. Dit volgt uit de de intentieovereenkomst ‘Vrachtwagenparkeren regio West-Brabant’.

  • De gemeente Roosendaal voert een haalbaarheidsonderzoek uit naar zelfrijdend vervoer bij recreatiegebied De Stok.

  • Negen West-Brabantse gemeenten brengen de grootste knelpunten voor het landbouwverkeer in beeld om tot passende maatregelen te komen voor de overlast.

  • Alle West-Brabantse gemeenten maken samen een regionaal Verkeersveiligheidsplan op basis van de ongevallencijfers.

Educatieve projecten

Er gebeuren in verhouding veel ongevallen met jonge en oudere fietsers en of jonge bestuurders. Naast fysieke maatregelen zetten de West-Brabantse gemeenten educatieve maatregelen in voor de kwetsbare doelgroepen. Regionale verkeersveiligheidsambassadeurs en wethouders Patrick Kok en René Lazeroms: “Wij gaan voor NUL verkeersdoden in West-Brabant. Daarom werken alle West-Brabantse gemeenten en verkeersveiligheidspartners samen. Veel verkeersongevallen worden veroorzaakt door menselijk gedrag. Daarom zetten we in op een aantal educatieve projecten zoals de Val op Shop die fietsende forenzen en scholieren bewust maakt van hun zichtbaarheid.”