20 februari 2024

West-Brabantse woningcorporaties maken werk van biobased isoleren: 'Boost voor nieuwe economie'

De West-Brabantse woningcorporaties Thuisvester, Alwel, Laurentius, Woonkwartier en Stadlander gaan biobased isolatiematerialen vaker toepassen in nieuw- of verbouw. De corporaties ondertekenen 20 februari een commitmentverklaring die deze ambitie vastlegt tijdens de vierde kennissessie 'Van Plant tot Pand'. Deze sessies over biobased (ver)bouwen in West-Brabant worden georganiseerd door Building Balance, Rabobank, REWIN, Circulair bouwen Zeeland, Impuls Zeeland en Regio West-Brabant (RWB).

Woningcorporaties binnen de regio willen de impact op het milieu van bouwmaterialen flink verlagen. Ook willen ze graag overstappen op biobased bouwmaterialen. Dit zijn bouwmaterialen die gemaakt zijn van plantaardige materialen zoals vlas of hennep. De toepassing van biobased isolatiemateriaal in gevels en muren wordt stapsgewijs uitgebreid in de jaren die volgen. Dit gebeurt in de al geplande renovatie en nieuwbouw in de periode 2024-2028.

In de eerste twee jaar is, vanwege al gemaakte productieafspraken met bouwers, sprake van een intentieverklaring. Na 2025 spreken de corporaties daadwerkelijk hun commitment uit. Bekijk hier de volledige commitmentverklaring.

Boost voor nieuwe economie  

Dominique Hopmans, bestuurlijk trekker Circulaire Regio bij RWB en wethouder Bergen op Zoom: "West-Brabant werkt aan toekomstperspectief vanuit haar plantaardige verleden en DNA. Deze aanpak bewijst dat maar weer. Door het commitment van woningcorporaties geven we, via een gegarandeerde afzet van biobased isolatiemateriaal, een boost aan de nieuwe, schone economie", aldus Hopmans. Zo werken gemeenten in de regio aan de verduurzaming van de sociale woningbouw en aan nieuw verdienvermogen voor de boeren, verwerkende industrie en de bouwsector. 

Verandering vanuit sector 

Gebouwen en de bouwsector zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor ruim 38 procent van de globale CO2-uitstoot. CO2-uitstoot van een gebouw omvat alle uitstoot die ontstaat. Zowel tijdens het gebruik van het gebouw als de uitstoot die ontstaat tijdens de bouw bij de productie, het transport en de montage van bouwmaterialen. Alleen al het materiaalgebruik bedraagt zo’n 11 procent van de globale CO2-uitstoot. Vooral staal, beton en baksteen zijn grote veroorzakers. Ongeveer 65 procent van de materiaal gebonden emissies ontstaat voor of tijdens het bouwproces, de overige 35 procent bij onderhoud en vervanging van onderdelen. 

Isoleren: een belangrijke basis voor biobased bouwen 

Honderdduizenden woningen, van woningcorporaties en van particulieren, moeten geïsoleerd worden de komende jaren. De noodzaak is dus groot om de impact van de bouwsector op het milieu te verlagen. De meest duurzame manier, is om over te stappen op biobased bouwmaterialen. Op die manier kan de bouwsector in plaats van onderdeel van het probleem te zijn, bijdragen aan de oplossing. Niet alleen in de keten van leveranciers, producenten en bouwers. Ook in het perspectief bieden aan agrariërs, die de lokale teelt van de gewassen voor biobased materialen verzorgen.  

Foto isoleren

Voor het isoleren van gebouwen worden nog altijd veel materialen gebruikt die niet uit biobased of uit hernieuwbare grondstoffen bestaan. Denk aan schuim, glaswol of steenwol.

Groeiende groep 

Naast de ondertekening, wisselden de aanwezige partijen ideeën uit en deelden zij kennis over dit onderwerp. Dit is waardevol, want agrariërs, bouwbedrijven, woningcorporaties en ondernemers ontmoeten elkaar zelden in een setting zoals deze. Door de sessies ‘Van Plant tot Pand', groeit het aantal geïnteresseerden in de regio. Net als andere regio's in de provincie Noord-Brabant, willen bedrijven en organisaties uit West-Brabant zich hard maken voor biobased bouwen. Dat is eigenlijk niet verrassend in West-Brabant. 

Biobased en West-Brabant 

Met een sterk plantaardig DNA, met wortels in de agrofood-sector, kan West-Brabant weleens een sleutelrol gaan spelen in het telen en produceren van bouwmaterialen. Daarom zijn er ook projectfiches ingediend in de West-Brabantse Regio Deal-aanvraag. Die projecten focussen zich op het verder brengen en stimuleren van biobased bouwen in West-Brabant. Nu de aanvraag voor de Regio Deal West-Brabant gehonoreerd is, kunnen de projecten gestart of uitgebreid worden.

Meer informatie 

Biobased (ver)bouwen is onderdeel van een circulaire en plantbased economie in de regio. Een doel waar RWB zich samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en gemeenten hard voor maakt. Benieuwd waar RWB zoal bij betrokken is? In Bergen op Zoom vindt op 23 april tevens een mini-symposium over het onderwerp biobased bouwen plaats. Building Balance en daarmee biobased bouwen in Noord-Brabant wordt gesteund en gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.

Heb je interesse over dit onderwerp. Neem dan contact op met Transitiemaker Mark Kok (mark.kok@west-brabant.eu). Bekijk ook de website van Building Balance voor meer informatie.