28 maart 2024

Woningcorporaties spelen sleutelrol bij aanjagen biobased bouwen in West-Brabant

Regio West-Brabant (RWB) en partners stimuleren biobased bouwen in West-Brabant. Dit gebeurt door middel van bewustwordingsacties, kennisdeling en het organiseren van ontmoetingen van partners uit het netwerk. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor woningcorporaties, bouwbedrijven en agrariërs. Daan van de Vrande, strategisch adviseur Vastgoed bij Thuisvester, vertelt in het eerste deel van deze interviewreeks over de rol van woningcorporaties bij biobased bouwen.

Op 20 februari ondertekenden vijf West-Brabantse woningcorporaties Alwel, Laurentius, Woonkwartier, Stadlander en Thuisvester een commitmentverklaring voor biobased isoleren. Ze spraken af om tempo te maken met het isoleren van woningen met hernieuwbaar materiaal. Dit zijn bouwmaterialen die gemaakt zijn van plantaardige, circulaire materialen zoals vlas of hennep.

De komende jaren willen de woningcorporaties flink verduurzamen en de impact van bouwmateriaal op het milieu beperken. Met als ambitie om in 2028 woningen volledig biobased te isoleren. Maar dat proces staat niet op zichzelf, legt Daan van de Vrande uit. Thuisvester en andere woningcorporaties werken al langer aan verduurzaming van te bouwen en verbouwen woningen. Biobased bouwen is daar onlosmakelijk mee verbonden, volgens hem.

Gezonder wonen

Het gebruik van hernieuwbare of circulaire materialen is niet alleen goed voor het beperken van grondstoffenverbruik of uitstoot. Van de Vrande: "Het materiaalgebruik heeft ook invloed op de mensen. Ecologische materialen blijken gezonder dan materialen die gemaakt zijn op basis van kunststoffen of lijmsoorten." Hij wijst bijvoorbeeld op de 'dampopen' eigenschappen van biobased bouwmaterialen als hout, vlas of hennep. Deze materialen ademen, laten lucht door en reguleren de luchtkwaliteit. Een huis met veel natuurlijk bouwmateriaal ademt volgens hem beter. Hierdoor is de luchtkwaliteit binnenshuis beter.

Een verandering van systemen

In de afgelopen acht jaar zijn er al ruim 4000 van de bijna 16.000 woningen van Thuisvester in West-Brabant verduurzaamd. Bijvoorbeeld door verduurzaming en het terugdringen van de warmtevraag, gaat Van de Vrande verder. "Dat is al een mooi aantal. Maar het betekent niet dat er overal al altijd met biobased materialen gewerkt is. Bij een volgende onderhoud- of isolatiebeurt willen we dan ook natuurlijke, hernieuwbare materialen gebruiken." Waarom gebeurde dat dan nog niet eerder? Daar zijn meer redenen voor aan te wijzen, legt Van de Vrande uit. "Onbekendheid speelt een rol. Ook is het veranderen van de hele keten belangrijk. Dus van het telen van gewassen of hout tot het verwerken ervan, het maken van bouwmateriaal tot de uiteindelijke toepassing."

Foto isolatiemateriaal biobased

Biobased isolatiemateriaal bestaat uit natuurlijke, vaak circulaire producten. Denk aan hennep, vlas of stro. En niet, zoals nu nog gebruikelijk is, uit steenwol, glaswol of isolatieschuim.

Certificaten en goedkeuring

De woningcorporaties zijn, samen met bouwbedrijven, een schakel aan het einde van de keten. Zij zijn mede verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van het woningaanbod en spelen een sleutelrol als het gaat om het aanjagen en toepassen van biobased bouwmaterialen. Zoiets gaat niet vanzelf. Van de Vrande: "Voordat wij aan de slag kunnen met isolatie- of bouwmaterialen moeten deze eerst gecertificeerd zijn. Bijvoorbeeld voor brandveiligheid. Ook willen producenten van bouwmaterialen garanties dat hun grondstoffen van een goede kwaliteit zijn. Woningcorporaties willen weer goede garanties van deze leveranciers voor het isolatiemateriaal", merkt hij op. Daarnaast zijn er nog niet veel lokale isolatiebedrijven of producenten van bouw- en isolatiemateriaal die zich volledig wijden aan biobased bouwmateriaal.

Voorwaarden

Voor Thuisvester is dat een belangrijke voorwaarde, omdat ze voornamelijk met lokale bouwbedrijven en toeleveranciers werken. "Wet- en regelgeving zijn nog niet altijd even helder. Dus moeten we soms wachten op elkaar. Maar we zien dat hier al verandering in ontstaat", vertelt Van de Vrande. "Daarom zijn onze ambitie en de commitmentverklaring voor isoleren met biobased materialen belangrijk. Zo zeggen de vijf woningcorporaties: wij willen dit, wij gaan ermee aan de slag. We zetten allemaal stappen richting volledig biobased bouwen of renoveren."

Meer informatie

Biobased (ver)bouwen is onderdeel van een circulaire en plantbased economie in de regio. Een doel waar RWB zich samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid hard voor maakt. Heb je interesse over dit onderwerp, neem dan contact op met Transitiemaker Mark Kok (mark.kok@west-brabant.eu). Bekijk ook de website van Building Balance, de organisatie die namens Rijksoverheid en de provincie Noord-Brabant de overstap naar biobased bouwen aanjaagt. Building Balance ontvangt subsidie van de provincie Noord-Brabant.