08 juli 2021

Afsprakenkader Arbeidsmigranten Regio West-Brabant

Arbeidsmigranten leveren een essentiële bijdrage aan de economie in West-Brabant. Corona heeft echter eens te meer duidelijk gemaakt onder welke slechte omstandigheden groepen arbeidsmigranten in ons land werken en verblijven. Ook in onze regio zijn de zaken nog niet goed op orde, terwijl we in West-Brabant arbeidsmigranten hard nodig hebben, nu en in de toekomst. Daarom zet de bestuurlijke kopgroep Arbeidsmigranten West-Brabant in op verbetering van de omgang met arbeidsmigranten.

Regio West-Brabant wil dat de regio een goede naam krijgt en voor arbeidsmigranten een aantrekkelijke, veilige -tijdelijke of permanente- vestigingsplaats is. En dat de welvaart - in brede zin - van arbeidsmigranten én van de West-Brabanders verbeterd wordt.

Over het Afsprakenkader

Als instrument om als overheden samen en met partners verbeteringen te realiseren kiest Regio West-Brabant voor een regionaal afsprakenkader. Dit afsprakenkader kwam tot stand dankzij inbreng vanuit verschillende gemeenten, de provincie Noord-Brabant en Regio West-Brabant. Een vertegenwoordiging van werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, werknemers en andere betrokken partijen (waaronder VNG) heeft meegelezen.

Wat willen we bereiken?

  • dat iedere overheidspartij zich verantwoordelijk voelt voor het verbeteren van de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten;

  • dat iedere partij ook concreet aan de slag gaat;

  • dat we dat in afstemming met elkaar en zo efficiënt mogelijk doen.

Het volledige Afsprakenkader Arbeidsmigranten Regio West-Brabant is hieronder in te zien en te downloaden:

Afsprakenkader Arbeidsmigranten Regio West-Brabant

Betrokken bestuurder

Danny Dingemans

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Mobiliteit | strategisch beraad | bestuurlijk boegbeeld economische sector Logistiek
wethouder Moerdijk

Thomas Melisse

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (voorzitter) | commissie Economie | commissie Mobiliteit
wethouder Halderberge

René van Ginderen

Commissie Arbeidsmarkt
wethouder Roosendaal