Arbeidsmarkt

West-Brabant werkt met Talent

Arbeidstalenten in West-Brabant vormen de basis voor een gezonde economie en arbeidsmarkt. Samen met partners uit het onderwijs en bedrijfsleven zet arbeidsmarktprogramma ‘West-Brabant werkt met Talent’ zich daarom in voor het ontwikkelen, behouden, benutten en aantrekken van arbeidstalenten in West-Brabant. Ongeacht leeftijd, scholing of achtergrond.

Talentenfonds 

'West-Brabant werkt met Talent' bouwt aan een regionale arbeidsmarkt met plaats voor iedereen en voldoende arbeidskrachten die nodig zijn voor economische groei. Voor het realiseren van onze regionale arbeidsopgave voeren samenwerkingspartners uit de regio projecten uit. Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Het bestuur Regionaal Werkbedrijf is bestuurlijk verantwoordelijk. 

Het overkoepelende resultaat en de coördinatie wordt aangestuurd door een projectleider en projectadviseur vanuit Regio West-Brabant. De regionale aanpak en uitvoering van de arbeidsmarktprojecten heeft een breed scala aan partners. Al deze partners hebben gezamenlijk een enorme denk- en uitvoeringskracht en werken aan vier verschillende doelen:

  • Talent aantrekken 

  • Talent benutten 

  • Talent ontwikkelen 

  • Talent behouden 

Meedoen

Werk jij bij een organisatie in West-Brabant die actief arbeidstalent wil aantrekken, benutten, behouden en ontwikkelen? Of heb je ideeën over de aanpak van (digitale) laaggeletterdheid, 50-plussers, de energietransitie of arbeidsmigranten? Doe je dit samen met een andere partij vanuit de overheid, werkgevers of onderwijs? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage van het programma West-Brabant werkt met Talent!

Meer informatie

Meer weten over het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent, de verschillende projecten en de subsidiemogelijkheden? Bekijk dan de website van West-Brabant werkt met Talent.

West-Brabant werkt met Talent