Netwerken

In West-Brabant werken bedrijfsleven, onderwijs en overheid goed samen.

In West-Brabant is het goed toeven. Goed om te werken, te wonen, te komen en te verblijven. En dat willen we graag zo houden en waar nodig verbeteren. Die opgave pakt Regio West-Brabant (RWB) op. Mooie resultaten behalen we alleen als we goed samenwerken met het bedrijfsleven en onderwijs. En dat kan alleen met een stevig netwerk en samenwerking met onze partners.

Belangrijke partners in de regio West-Brabant zijn o.a.:

Economic Board West-Brabant

De Economic Board West-Brabant (EBWB), samengesteld uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven, bepaalt de economische koers en ambitie van de regio West-Brabant.

Wat zijn onze doelen? Waar willen we als regio in uitblinken? Hoe leveren we als economisch duurzame en krachtige regio een bijdrage en blijven we toekomstbestendig?

Dit staat in de Economische Agenda West-Brabant. Met een duidelijke keuze: West-Brabant: Hub voor vernieuwend ondernemerschap. Dat doen we samen, door te verbinden, verslimmen en verduurzamen.

REWIN

De ambitie van West-Brabant is aangegeven in de Economische Agenda West-Brabant: plek voor vernieuwend ondernemerschap. Want hoe gaan we op weg naar een veerkrachtige regionale economie die in speelt op een snel veranderende wereld?

REWIN is de uitvoeringsorganisatie voor de Economic Board West-Brabant (EBWB). Met doelgerichte economische programma's gericht op sectoren en vernieuwend ondernemerschap. Met doelgerichte economische programma's en stuurgroepen:

Bestuur Regionaal Werkbedrijf

Het bestuur Regionaal Werkbedrijf (bRW) is opdrachtgever van het uitvoeringsprogramma
'West-Brabant werkt aan Talent'. In het bRW werken 16 gemeenten, onderwijs, bedrijfsleven, UWV, SBB, Werk en Vakmanschap, REWIN en werkgevers- en werknemersorganisaties samen aan de ontwikkeling van regionaal arbeidsmarktbeleid. 

Leden bestuur regionaal werkbedrijf

Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

Goed opgeleide vakmensen dragen bij aan een gezonde, krachtige economie. Sinds 2018 trekken beroepsonderwijs, bedrijfsleven en overheden hierin samen op in de ‘Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant’ (www.agendabowb.nl). Een strategische Beroepsagenda voor West-Brabant, afgestemd op de economische, innovatie- en maatschappelijke agenda’s. In deze agenda ontdek je drie belangrijke lijnen:

  1. Aansluiting op de economische en maatschappelijke uitdagingen en transities

  2. Leven lang ontwikkelen

  3. Versterken van verbinding arbeidsmarkt en onderwijs

Agenda Beroepsonderwijs West-Brabant

Regio Hart van Brabant

Regio Hart van Brabant is het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Midden-Brabant. Dat zijn Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk. Het is daarmee de evenknie van RWB in Midden-Brabant. Al hebben we niet dezelfde taken, programma's en ambities.

Regio Hart van Brabant

Regio Deal West-Brabant

Samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en de lokale overheden werkt RWB aan de Regio Deal West-Brabant. Het voorstel, of propositie, getiteld 'West-Brabants welvaren' is eind oktober 2023 ingediend. In februari 2024 maakte het Ministerie van Binnenlandse Zaken bekend dat West-Brabant 15 miljoen euro mag verwachten. In de loop van 2024 gaan het Rijk en de regio de verder invullen. Volg onderstaande pagina en de kanalen van RWB voor nieuws, belangrijke documenten en meer informatie.

Regio Deal West-Brabant

Kom in contact met RWB

Als netwerkorganisatie zijn we altijd op zoek naar inspirerende personen, innoverende ontwikkelingen en vooruitgangen. Met name op het gebied van overheid, gemeenten en beleid. Zelf ideeën aandragen vanuit het bedrijfsleven of een van de zestien gemeenten? Neem gerust contact op met RWB, via info@west-brabant.eu. We gaan graag met je in gesprek.

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Woensdrecht

Paul Depla

Algemeen bestuur (voorzitter) | strategisch beraad (voorzitter)
burgemeester Breda