21 juli 2020

Aanvragen subsidie Onderzoek & Ontwikkeling

Het O&O-fonds is een subsidiefonds, bedoeld voor projecten die bijdragen aan de versterking van de economische structuur en het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant. Projecten moeten bijdragen aan de realisatie van de opgaven, zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en of het uitvoeringsprogramma als onderdeel van de Economische Agenda West-Brabant.

Wie kan de subsidie aanvragen?

Zowel private als publieke rechtspersonen gevestigd in West-Brabant kunnen subsidie aanvragen. Denk aan bedrijven, maar ook gemeenten en onderwijsinstellingen. Er moet echter sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple helixverband (overheid, onderwijs en bedrijfsleven) moedigen we aan.

Wanneer komt mijn project in aanmerking?

De O&O-projecten hebben een voorbeeldfunctie voor de regio West-Brabant. Kennisdeling staat centraal. Het project heeft bovendien een vernieuwend, op innovatie gericht karakter. Zoals het uitvoeren van een studie, verkenning, het voorbereiden of uitvoeren van een proef of pilot.

Ook moet het project bijdragen aan de realisatie van de opgaven zoals opgenomen in het actieprogramma RWB en het uitvoeringsprogramma van de Economische Agenda West-Brabant. Projecten gericht op business development of projecten die een beproefd concept betreffen, komen niet in aanmerking voor subsidie uit het O&O-fonds. Vergeet niet om de subsidieregels goed door te nemen.

Tip: Wij raden het aan om een vooroverleg in te plannen voordat een subsidieaanvraag wordt ingediend. Hiervoor kun je een mail sturen naar subsidies@west-brabant.eu.

Subsidieronden

Het beschikbare jaarlijkse subsidiebudget wordt in drie ronden toegekend. Per ronde kunnen subsidieaanvragen gedurende een periode van zes weken worden ingediend. Hoe eerder, hoe beter. Het is namelijk mogelijk feedback te krijgen op een concept subsidieaanvraag. Wacht daarom niet tot de deadline voor indiening bijna is verstreken. Na sluiting van de indieningperiode worden alle aanvragen gelijktijdig beoordeeld door de toetsingscommissie. Het strategisch beraad (SB) of het algemeen bestuur (AB) besluiten uiteindelijk over de subsidietoekenning.

Wanneer lopen de subsidieronden in 2024?

In 2024 zijn er weer drie nieuwe aanvraagrondes, de besluitvorming volgt telkens enkele weken later.

  • 1 januari tot en met 5 februari, besluitvorming 27 maart.

  • 18 maart tot en met 22 april, (beoogde) besluitvorming 19 juni.

  • 19 augustus tot en met 23 september, (beoogde) besluitvorming 20 november.

Subsidieregels

Het is altijd goed om op de hoogte te zijn van de regels rondom het aanvragen van een subsidie. Voor aanvragen die vanaf 2022 zijn ingediend, zijn hier de subsidieregels te vinden. Deze regels gelden ook voor 2024.

Subsidie aanvragen

Klik op onderstaande knop om een aanvraag in te dienen. Zorg ervoor dat bij de bijlagen de benodigde, extra formulieren toegevoegd en ingevuld zijn. Deze formulieren kun je uploaden bij de laatste stap in het online aanvraagformulier. De aanvullende documenten voor de subsidieaanvraag zijn op deze pagina te vinden.

Subsidieaanvraag O&O-fonds indienen

Let op: alleen volledige subsidieaanvragen die op tijd zijn ingediend, worden meegenomen in de besluitvorming. Vergeet niet om het formulier tussentijds op te slaan.

Benodigde aanvullende documenten subsidieaanvraag

De volgende documenten zijn nodig bij het indienen van je subsidieaanvraag. Deze documenten moet je (ingevuld) in het aanvraagformulier uploaden.

Subsidieverantwoording

Bekijk hier het Subsidieverantwoordingsformulier. Dit gebruik je als het project is afgerond. Voor de financiële verantwoording gebruik je dit Excel-bestand

Meer informatie of hulp

Wil je aanvullende informatie over het O&O-fonds of loop je vast bij het aanvragen van subsidie? Neem dan contact met RWB op. Je kunt mailen naar subsidies@west-brabant.eu.

Betrokken bestuurder

Steven Adriaansen

Algemeen bestuur | strategisch beraad | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Woensdrecht

Marian Witte

Algemeen bestuur | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Geertruidenberg

Lieke Schuitmaker

Algemeen bestuur | toetsingscommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
burgemeester Alphen-Chaam