Thema

Arbeidsmarkt

Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De belangrijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans brengen van vraag en aanbod. Samen met de gemeenten en onze partners pakken zorgen we voor een gezonde arbeidsmarkt in West-Brabant. Daarnaast werken we met onze partners uit het bedrijfsleven en onderwijs aan de uitvoering van de Human Capital Strategie West-Brabant.

Arbeidsmarkt

Opgaven

Over het thema

De groeiende economie en de krimpende bevolking zorgen, in combinatie met de vergrijzing, voor een groeiende vraag op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de
uitbreidingsvraag. Tegelijkertijd willen we als regio snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor is het van belang om te beschikken over data en scenario’s voor de toekomst, los van conjunctuurbewegingen.

We hebben speciale aandacht voor de matching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door op regionaal schaalniveau in te zetten op financieringskansen en het organiseren van gezamenlijke projecten.

Rollen die RWB vervult

Secretaris

Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf.

Kennisdeling

Actuele arbeidsmarktcijfers bij elkaar brengen, monitoren en delen.

Strategisch advies

Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf, Strategische inzet ten behoeve van het realiseren en organiseren van projecten.

Programma-/ procescoördinatie

Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen.

Lobby

Organiseren op regionale lobby voor arbeidsmarktinitiatieven en -belangen.

Belangenbehartiging

RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

Bijeenkomsten

25
sep.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

BekijkBekijk evenement
30
okt.
MobiliteitRuimteArbeidsmarktEconomie

Regiodag

BekijkBekijk evenement
20
nov.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

BekijkBekijk evenement

Meer informatie over dit thema?
Neem dan contact op met de themaregisseur.

Betrokken bestuurder

Thomas Melisse

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt (voorzitter) | commissie Economie | commissie Mobiliteit
wethouder Halderberge