Economie

Vrijetijdseconomie

West-Brabant heeft veel te bieden op het gebied van toerisme en recreatie. Samen met de zestien gemeenten en onze partners uit het onderwijs en bedrijfsleven zorgen we voor een krachtige vrijetijdseconomie die aantrekkelijk is voor burgers én toeristen. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

De regionale ambitie is een flinke groei van de vrijetijdseconomie. Dit betreft niet alleen de economische waarde van de sector, maar ook de sociale waarde en leefbaarheid. Daarnaast vormt de vrijetijdseconomie een aanjager voor regionale ontwikkeling. De vitaliteit van steden, dorpen en het buitengebied staat bijvoorbeeld onder druk. Met behulp van een gezonde vrijetijdseconomie kan deze worden vergroot. West-Brabant wil een vitale bestemming op het gebied van toerisme en vrije tijdsbesteding zijn en blijven. 

Een bestemming waarbij niet alleen de toerist profiteert, maar ook de inwoners profijt hebben van deze ontwikkelingen. Te denken valt aan voorzieningenniveau, tegengaan van leegstand of verhoging van het wooncomfort en werken aan een brede welvaart. Kortom: de sector moet naar een hoger plan. Dit lukt echter niet alleen door de toeristische pareltjes met elkaar te verbinden; er moet een totale infrastructuur ontstaan met een hoge professionaliteit. Waarbij gastvrijheid een onderscheidende factor kan zijn.  

Doelen 

  • Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant. 

  • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat. 

  • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren. 

  • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren. 

  • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie. 

Activiteiten 

  • Coördineren en uitvoeren van lopende projecten, bijvoorbeeld themajaar Biesbosch. 

  • Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking. 

  • Verbinden met programma topsector Creatieve Dienstverlening ter bevordering van innovatie in de vrijetijdssector.

  • Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland. 

De nieuwe aanpak voor de West-Brabantse vrijetijdseconomie is vastgesteld in het document Raamwerk Vrijetijdseconomie. Dit document is hiernaast te downloaden.

Betrokken bestuurder

Mike Hofkens

Commissie Arbeidsmarkt
wethouder Geertruidenberg

Thomas Melisse

Algemeen bestuur | strategisch beraad | commissie Arbeidsmarkt voorzitter | commissie Economie | commissie Mobiliteit
wethouder Halderberge

Lieke Schuitmaker

Commissie Economie | commissie Ruimte | commissie Arbeidsmarkt | commissie Mobiliteit | adviescommissie Onderzoek & Ontwikkelfonds
wethouder Drimmelen

Contactpersoon

Bas Mol

adviseur Ruimte

Robbert-Jan Willeboordse

adviseur Economie en Arbeidsmarkt