Ruimte

Natuur- en recreatieve netwerken

Natuur en recreatie zorgen voor een gezond woon- en leefklimaat in West-Brabant. Regio West-Brabant (RWB) werkt samen met gemeenten en partners aan een regionaal natuur- en recreatief netwerk. Lees hieronder meer over onze doelen en activiteiten.

Belangrijke basis vormt het regiobod Groene troefkaart klimaatadapatie uit 2018. Dit is een samenwerkingsafspraak tussen gemeenten in West-Brabant, terreinbeheerders en waterschappen. RWB coördineert dit project. De Groene Troefkaart Klimaatadaptie houdt in dat minimaal 115 hectare aan nieuwe natuur ontwikkeld wordt en minimaal 40 kilometer aan ecologische verbindingszones wordt gerealiseerd. Waardoor het compleet maken van het Natuurnetwerk Brabant versneld wordt. Door gebieden beter in te richten kunnen klimaatveranderingen enigszins opgevangen worden.  

Daarnaast zorgt het compleet maken van ecologische verbindingszones ervoor dat het West-Brabantse vestigingsklimaat aantrekkelijker wordt. Het biedt economische kansen, een gezonde leefomgeving en versterkt de cultuurhistorie. Een ander belangrijk element van het regiobod vormt de aansluiting met ontwikkelingen rondom de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV, de rivieren Mark en Dinter, Biesboschhaven Werkendam, het Kierbesluit, de Amercentrale, A59 en het project verbetering regionale waterkeringen 

Doelen

  • Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.

Activiteiten

  • Bevorderen van de uitvoering van natuurprojecten zoals opgenomen in het regiobod
    ‘Groene Troefkaart Klimaatadaptatie’ 2018.