Thema

Uitvoeringsgerichte taken

De Regio West-Brabant richt zich op de versterking van het West Brabantse vestigingsklimaat door inzet op de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. Daarnaast voert de RWB een vijftal uitvoeringsgerichte taken uit ter ondersteuning van West-Brabantse gemeenten. Lees hieronder meer over deze taken en activiteiten.

Uitvoeringsgerichte taken

Opgaven

Uitvoeringsgerichte taken

Gebiedsgerichte aanpak

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Uitvoeringsgerichte taken

Kleinschalig Collectief Vervoer

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Uitvoeringsgerichte taken

Routebureau West-Brabant

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Uitvoeringsgerichte taken

Mobiliteitscentrum

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Uitvoeringsgerichte taken

Regioarcheologie en cultuurhistorie

Bekijk dit onderwerpBekijk dit onderwerp

Over het thema

De vijf uitvoeringsgerichte taken in de portefeuille van RWB zijn: Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), regioarcheologie, routebureau West Brabant, programma Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer (GGA) en het Mobiliteitscentrum (MBC).Over het thema

De vijf uitvoeringsgerichte taken in de portefeuille van RWB zijn: Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), regioarcheologie, routebureau West Brabant, programma Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer (GGA) en het Mobiliteitscentrum (MBC).

+
Gemeenten
+
Mensen
+
Agenda
+
Publicaties

Dankzij de betrokken inzet van meer dan 250 vrijwilligers en een nauwe samenwerking met de Brabantse gemeenten kunnen wij het routenetwerk en dus ook het kaartbeeld actueel houden.

Nathalie Verdult, Manager Routebureau Brabant

Bijeenkomsten

22
jun.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Strategisch beraad

BekijkBekijk evenement
23
jun.
BekijkBekijk evenement
06
jul.
ArbeidsmarktEconomieMobiliteitRuimteUitvoeringsgerichte taken

Algemeen bestuur

BekijkBekijk evenement