Toegankelijkheidsverklaring

Regio West-Brabant (RWB) wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Daarom werkt RWB continu aan het verbeteren van de toegankelijkheid op www.west-brabant.eu zodat deze voldoet aan de Europese norm EN 301 549.

Aanpak  

RWB wil dat iedereen alle informatie en diensten op haar website goed kan lezen en gebruiken. Dit doet RWB als volgt: 

 • RWB laat www.west-brabant.eu periodiek toetsen door een onafhankelijke partij. 

 • Webredacteuren volgen een training over digitale toegankelijkheid. 

 • De webredactie toetst nieuwe content voor publicatie zo veel mogelijk op toegankelijkheid. 

 • Video’s zijn volledig toegankelijk en voorzien van ondertiteling en audiodescriptie. 

 • RWB voert technische aanpassingen door, zodat west-brabant.eu met elke pc, tablet of smartphone te gebruiken is. 

Maatregelen om de toegankelijkheid te vergroten 

RWB werkt aan de volgende maatregelen om de toegankelijkheid op brabant.nl te bevorderen: 

 • De webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de huidige content en maakt waar nodig teksten toegankelijker. 

 • RWB maakt informatie beter vindbaar.

 • RWB brengt de mogelijkheden in kaart om pdf’s aan de toegankelijkheidsrichtlijnen te laten voldoen.

 • RWB brengt het gebruik van webformulieren in kaart, waarbij de mogelijkheden worden bekeken om deze onderdelen toegankelijk aan te bieden.   

Meld een probleem met toegankelijkheid  

Toch een probleem tegengekomen in verband met de toegankelijkheid van deze website? Geef het aan ons door via communicatie@west-brabant.eu. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.

 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via: https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Meer informatie? 

 • Op de website Digitoegankelijk vindt u meer algemene informatie over digitale toegankelijkheid. 

 • Bekijk hieronder de Toegankelijksheidsverklaring van Regio West-Brabant op de website van Rijksoverheid:

Verklaring Regio West-Brabant

 • Bekijk het onderzoeksrapport hieronder van Brthrs Agency B.V. naar toegankelijkheidsonderzoek op basis van de WCAG-EM richtlijnen:

Onderzoek digitale toegankelijkheid 2022 Regio West-Brabant