21 april 2022

Gemeenten maken werk van vrijteijdseconomie: 'Er ligt ontzettend veel potentieel in West-Brabant'

Tijdens de Maand van Vrijetijdseconomie (VTE) staan we stil bij laatste ontwikkelingen en ambities op dit gebied. RWB spreekt met wethouders Johan de Beer en Thomas Melisse. Met andere bestuurders hebben zij in de kopgroep VTE zich hard gemaakt om het toeristisch klimaat te verbeteren. Wat gaan de zestien gemeenten de komende tijd doen en wat is er al bereikt?

Foto: Parkterras, Oosterhout. Fotobron K. Staps

Er liggen kansen voor het toerisme in West-Brabant, maar ook in de recreatiemogelijkheden voor West-Brabanders zelf. Die kansen op het gebied van recreatie worden door sommige gemeenten al opgepakt, maar dat kan nog beter als het aan de kopgroep ligt. Met een Raamwerk VTE en de nieuwe Inspiratiegids West-Brabant ligt er voor gemeenten in ieder geval een goede basis om verder te bouwen met elkaar. En vooral dat met elkaar is belangrijk als het aan Johan de Beer en Thomas Melisse ligt.

Verbinding

"Binnen de samenwerkende gemeenten is het besef ontstaan dat de sector vrijetijdseconomie goed is voor meer dan een half miljard aan economisch toegevoegde waarde voor de regio", vertelt Melisse. "Nu is het toeristisch landschap in West-Brabant soms wat versnipperd. Gemeenten varen nog te vaak hun eigen koers, terwijl het mooi zou zijn als er meer verbindingen worden gelegd. Uiteindelijk streven we naar toeristen die hier graag willen of langer willen verblijven en meer uitgeven." De Beer is het daar mee eens. "Op alle niveaus. Van stedelijk toerisme tot wandel- of fietstoerisme. En van dagrecreatie tot overnachtingen. Er ligt ontzettend veel potentieel op meerdere vlakken in West-Brabant."

Wethouder Thomas Melisse, gemeente Halderberge

Wethouder Thomas Melisse ziet volop kansen voor regio West-Brabant. Foto: gemeente Halderberge.

Brede welvaart

Volgens hen heeft een gezonde vrijetijdseconomie een maatschappelijke meerwaarde: door in te zetten op een regiobrede en betere vrijetijdseconomie, verbeter je ook de welvaart van de eigen inwoners. Zoals een goed woon- en verblijfklimaat. De Beer: "Dit zagen we bijvoorbeeld goed terug tijdens de coronacrisis. Omdat er maar weinig mocht, recreëerden mensen dichter bij huis. Mensen zochten de natuur of het water op. Door in te
zetten op betere voorzieningen en samenwerkingen kun je het woon- en leefklimaat dus voor je eigen inwoner als gemeente verbeteren." Dit sluit aan bij het fenomeen brede welvaart, waarbij vooruitgang of welvaart van een gebied of gemeente niet alleen in economische, maar ook sociale waarde wordt gemeten.

We hebben het onderwerp in de afgelopen vier jaar echt onder de aandacht moeten brengen bij andere gemeenten

Onderwijs

De link met het onderwijs is in de plannen onmisbaar, voegt De Beer daaraan toe. Vooral met de toerisme en leisure afdeling van Breda University of Applied Sciences (BUas) is de verbinding gevonden. "De opleiding wil graag met gemeenten en ondernemers meedenken en staat open voor onderzoeken en ontwikkeling. Bijvoorbeeld om bezoekersstromen te meten of verblijfsduur." Melisse: "Er is een grote diversiteit in het aanbod aan vrijetijdsbesteding. Maar ondanks die diversiteit zijn directe resultaten in deze sector goed meetbaar. Met die resultaten kunnen gemeenten weer aan de slag."

Portretfoto Johan de Beer - Jan Stads/Pix4Profs

Wethouder Johan de Beer onderstreept het belang van lokaal toerisme, waar ook het gebruik van wandel- en fietsroutes onder valt. Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Verbindingen leggen

De komende jaren gaat RWB met de kopgroep verder werken aan het leggen van verbindingen. Melisse neemt toeristenplatform Visit Halderberge als voorbeeld. "Mooi dat dit goed loopt. Maar wil je een vervolgstap maken en de lokale toerist ook kennis laten maken met de regio, dan is het belangrijk dat er een goede samenwerking in die regio is." Naast dit soort lokale platforms werken West-Brabantse gemeenten ook nauw samen met of in bredere platforms zoals VisitBrabant, LandStad De Baronie, Waterpoort of Van Gogh Brabant. Het doel is dat West-Brabant nog beter in het netwerk van de vrijetijdseconomie wordt opgenomen.

Vaak ligt de bal bij de gemeenten om dan kaders en voorwaarden te scheppen. Volgens beide wethouders moeten daar ook ondernemers, bijvoorbeeld uit de horeca, bij betrokken worden. "Het is een vorm van platformdenken. Zorg je dat weet van elkaar wat je wil en wat je doelen zijn. Daarnaast is het een kwestie van verbindingen leggen tussen allerlei sectoren
die baat hebben bij een goed georganiseerde vrijetijdseconomie", aldus De Beer.

We hebben de kansen en mogelijkheden goed in beeld. Niet alleen van de hotspots, ook van het fiets- en wandeltoerisme

Buiten de regio

Melisse wijst ook op de mogelijkheden van locaties buiten de regio, maar die wel invloed hebben op West-Brabant. "Mensen blijven natuurlijk vanuit Breda, Zundert of Moerdijk naar de Efteling en het strand in Zeeland gaan. Aan de andere kant zie je dat West-Brabant daardoor een prima uitvalbasis is." Je er alle kanten mee uit, ook in de soorten toerisme, merkt hij op. "Toerisme is niet alleen het bezoek, maar ook het verblijf en overnachting. Probeer het verblijf dan aan de vrijetijdsbesteding te koppelen. En andersom." Daar ligt volgens Melisse een mooie uitdaging voor gemeenten.

Stof voor de toekomst

De Beer ziet dat RWB en de gemeenten op een kruispunt staan. "We hebben het onderwerp in de afgelopen vier jaar echt onder de aandacht moeten brengen bij andere gemeenten, maar we hebben ons huiswerk goed gedaan. Er is nu de verbreding en contact met het onderwijs en ondernemers gelegd." Nu is het tijd om op die basis verder te gaan bouwen, merkt hij op. "We hebben de kansen en mogelijkheden goed in beeld. Niet alleen van de hotspots, ook van het fiets- en wandeltoerisme. We gaan nu ook die verbindingen leggen op lokaal niveau, om te zorgen voor dat stevige netwerk in de vrijetijdssector", aldus De Beer.

Meer informatie

April is de Maand van VTE bij RWB. Tijdens deze maand delen we publicaties, zoals de inspiratiegids West-Brabant, en interessante interviews of artikelen. Wil je meer weten over de regionale ambities, resultaten en samenwerking? Bekijk dan de pagina over vrijetijdseconomie op de website.