17 februari 2021

Data over regio West-Brabant? Die vind je in het Dataloket van RWB

Eén van diensten die Regio West-Brabant (RWB) via haar website aanbiedt is het Dataloket. Hier verzamelen en bundelen we interessante data en cijfers over de regio West-Brabant. We focussen daarbij op onze thema's Arbeidsmarkt, Economie, Ruimte en Mobiliteit. Dit levert interessante, gratis data op voor bestuurders, ambtenaren, onderwijs en ondernemers.

Het dataloket bevat waardevolle links en informatie naar websites, statistieken of rapporten met cijfers en data over de regio. RWB maakt daarbij gebruik van officiële cijfers en gegevens die op wetenschappelijke basis verkregen en verzameld zijn. Bijvoorbeeld via het CBS, maar ook door een samenwerking tussen RWB en dataplatform ArbeidsmarktInZicht.

“Met het Dataloket West-Brabant dragen we bij aan de kennisdeling binnen de regio. Het vormt een interessante bron van informatie en inzichten, die zowel voor bestuurders als ambtenaren nuttig is”, aldus Erik Kiers, directeur-secretaris RWB.

Bekijk het dataloket hier:

RWB | Dataloket West-Brabant (west-brabant.eu)

Aanvullingen en tips 

Cijfers staan nooit stil. Daarom is RWB altijd op zoek naar nieuwe, interessante cijfers of data die we kunnen opnemen in ons dataloket. Mocht je nog vragen, tips of een aanvulling hebben voor het Dataloket West-Brabant, stuur dan een mailtje naar communicatie@west-brabant.eu.